L’educació per al nou paradigma energètic i climàtic

Autors/ores

  • Carles Riba Romeva Professor emèrit de la UPC. President de CMES
  • Jordi Pujol Soler Enginyer industrial. Membre de junta de CMES

Resum

Davant de la greu crisi energètica i climàtica d’origen antropològic en què estem entrant, el present article posa de relleu la gran responsabilitat del sistema educatiu en la preparació de les futures generacions per a un nou paradigma, de forma que puguin ser conscients i participar del debat social sobre la transició energètica i disposar d’informació suficient per anar-se formant un criteri propi. Les tecnologies basades en fonts energètiques i recursos renovables poden ser una alternativa a la crisi, però requeriran un canvi substancial en els comportaments humans i un esforç ingent de construcció de les noves infraestructures. L’article, basat en les ponències dels autors en la Jornada TERbaix celebrada a Citilab (Cornellà de Llobregat) el dia 6 de setembre de 2019, també proporciona unes primeres dades i reflexions sobre la fi del sistema fòssil i la factibilitat tècnica i econòmica de la transició vers el nou paradigma renovable, amb la intenció que estimuli i sigui d’utilitat per a la tasca que han d’emprendre els ensenyants.

Paraules clau

educació, transició energètica, emergència climàtica, nou paradigma,

Referències

FAO (2011). “Energy-smart” food for people and climate (issue paper), Rome 2011. http://www.fao.org/docrep/014/i2454e/i2454e00.pdf

Furró Estany, E. (2016). Catalunya. Aproximació a un model energètic Renovable. Barcelona, Editorial Octaedro.

IPCC (2014). Climate Change 2014. Synthesis Report, Summary for Policymakers. The Intergovernmental Panel on Climate Change (NU, Suïssa) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar5-syr-cat.pdf

Klein, D.R. [?], The Introduction, Increase, and Crash of Reindeer on St. Matthew Island, Alaska Cooperative Wildlife Research Unit, University of Alaska, College. http://dieoff.com/page80.htm

Laherrere, J. (2008). Forecasting world oil and gas production under strong economic constraints. Energy & Geopolitics 7th Energy & Geopolitics Forum, Niça 12-14 de novembre de 2008. http://aspofrance.viabloga.com/files/JL_Nice08_long.pdf

McGrade, Ch. & Ekins, P. (2015). The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2 °C, Nature vol. 517, 187–190. https://www.nature.com/articles/nature14016

https://doi.org/10.1038/nature14016

Pujol Soler, J.; Fernàndez Ruiz, R.; Regalés i Barta, J. (2016). Les energies renovables: l’alternativa al col·lap-se dels recursos fòssils. Barcelona, CESIRE i CMES. https://agora.xtec.cat/cesire/wp-content/uploads/usu397/2016/11/LLIBRE-ENERGIA_V1.0.pdf

Pujol Soler, J. (2019). La transició energètica 100% renova-bles. TERbaix, L’educació per al nou paradigma ener-gètic, 6 de setembre de 2019, Citilab, Cornellà de Ll.. https://sites.google.com/xtec.cat/terbaix/inici/presentacions-jornada-terbaix

Riba Romeva, C. (2011). Recursos energètics i crisi. La fi de 200 anys irrepetibles. Barcelona, Iniciativa Digital Politècnica, Publicacions Acadèmiques UPC. http://cmes.cat/books/recursos-energetics-i-crisi/

Riba Romeva, C. (2015). Factures energètiques dels com-bustibles fòssils. Dependències i desigualtats. Barcelona, Editorial Octaedro. https://octaedro.com/libro/factures-energetiques-dels-combustsibles-fossils/

Riba Romeva, C. (2019). Les fonts energètiques L’edu-cació per al nou paradigma energètic, 6 de setembre de 2019, Citilab, Cornellà de Llobregat. https://sites.google.com/xtec.cat/terbaix/inici/presentacions-jornada-terbaix

Sans Rovira, R.& Pulla Escobar, E. (2014). La transició energètica del segle XXI. El col·lapse és evitable. Barcelona, Editorial Octaedro.

U-historia [2019], Los buques Liberty [consulta juliol 2019]. http://www.u-historia.com/uhistoria/basehtml/innotalegal.htm

USGCRP (2017) Climate Science Special Report. Chapter 2: Physical Drivers of Climate Change. US Global Change Research Programme. https://science2017.globalchange.gov/chapter/2/

Vergés Gifra, J. (2019). Ni un cap per decapitar. Ara Diu-menge, 15 de desembre de 2019, pàgines 15-16.

Wikipedia [2019], Bertha Benz [consulta juliol 2019]. https://ca.wikipedia.org/wiki/Bertha_Benz

Publicades

29-01-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.