Proposta didàctica per a l’anàlisi de fosfats en aigües

Autors/ores

  • Angels Olivella Costa INS BAIX EMPORDÀ
  • Liliu Martínez
  • Maya Morales
  • Salma Talhi

Resum

El fosfat és un nutrient imprescindible per a la producció primària, igual que els nitrats, tot i que sovint és menys abundant i més limitant. Però, com tot paràmetre, si supera unes concentracions determinades es converteix en un risc de contaminació pel medi natural. Si n'hi ha en excés, provoca eutrofització (excés de nutrients, bàsicament nitrogen i fòsfor). Els fosfats presents en aigües poden tenir un origen natural, a causa del rentat de la conca (sobretot per meteorització de les roques amb fòsfor i per una posterior dissolució en l'aigua de la pluja) o antropogènic, causat per la contaminació de l’home. Aquesta experiència té com objectiu final que les alumnes aprenguin a quantificar els fosfats presents en aigües. Inclou l’aprenentatge dels se-güents aspectes didàctics.

Els fosfats

  • Introducció

Principi de funcionament de l’espectrofotòmetre visible ONDA V-10 plus

  • Preparació de la solució mare d’hidrogenfosfat de potassi (KH2PO4)
  • Preparació de solucions per a les rectes de calibratge
  • Determinació de la longitud d’ona de màxima absorbància
  • Determinacions addicionals de la qualitat de l’aigua
  • Determinacions d’ortofosfats per colorimetria

La següent experiència didàctica consta de set sessions amb una duració total de 8 hores. A continuació es descriu el contingut de les sessions. L’objectiu és que tot el treball es vegi reflectit en un blog que les estudiants elaboraran a mesura que fan l’experiència didàctica. El blog ha de seguir el mateix esquema que les sessions presentades en aquest document. Aquesta experiència didàctica s’ha dut a terme amb les tres alumnes de 4t d’ESO, que apareixen com a coautores, en l’assignatura de treball de recerca en ciències socials.

Paraules clau

contaminació aigües, fosfats, eutrofització, espectrofotòmetre visible

Biografia de l'autor/a

Angels Olivella Costa, INS BAIX EMPORDÀ

I began my academic career as industrial engineer at the “Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa” (ETSEIT, UPC). She performed her PhD at the department of Natural Resources and Contamination and continued with a postdoctoral grant at the Institute for Environment and Sustainability (Ispra, Italy) at the Joint Research Centre of the European Commission. In 2006, I was awarded with a Ramón y Cajal fellowship in the area of Earth Sciences at the University of Girona (EQATA department), establishing my own research line, obtaining two national projects on the modality of young researchers and publishing up to 40 papers in International journals. From 2015 i'm a teacher at the department of electricity at INS Baix Empordà and coordinate a Research Improvement Group with educational purpose in the chemistry field.

Publicades

29-01-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.