El repte d’aprendre i ensenyar forces

Autors/ores

  • Àngela Garcia Lladó Universitat de Barcelona

Resum

L’ensenyament-aprenentatge de les forces és un dels temes eterns de la didàctica de les ciències. Se n’ha fet molta recerca però alhora continua sent un dels que, en general, comporta més problemes a l’alumnat. Les reflexions i contingut que es presenten en aquest article tenen el seu origen en el treball d’una tesi doctoral que s’està elaborant a la Universitat de Barcelona (UB). L’objectiu de la recerca és millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de les forces de l’alumnat del Grau de Mestre de Primària i de facilitar-los eines perquè puguin ajudar a millorar l’aprenentatge de l’alumnat de primària quan siguin mestres. Es fa una síntesi de les diferents recerques que s’han fet en el camp de la didàctica de les ciències i que poden tenir aplicacions molt pràctiques a l’aula. Es comença amb una revisió de les idees pròpies que les persones tenen sobre forces i moviment. A continuació, es posa sobre la taula quin es considera que és l’objectiu d’aprenentatge escolar pel que respecta a les forces. Amb el punt de partida i l’objectiu d’aprenentatge clars, es contraposen algunes propostes de possibles camins a seguir fent èmfasi dels punts que tenen en comú i, per tancar, es comparteix una de les eines que durant la recerca ens han estat útils per a avaluar en quin punt de l’aprenentatge de la idea científica es troba el nostre alumnat.

Paraules clau

aprenentatge de forces, models mentals, formació de professorat

Referències

AAAS. (2013). Atlas of science, Volumes 1 and 2. Mapping K-12 science learning. Washington, DC: Author. Retrieved from www.project2061.org/publications/atlas/default.htm

Alonzo, A.; Steedle, J.T. (2009). Developing and Assessing a Force and Motion Learning Pro-gression. Science Education, 93, 389 – 421. https://doi.org/10.1002/sce.20303

Alonzo, A.; Gotwals, A. (2012). Learning Progressi-ons in Science. Sense Publishers.

Brookes, D.T.; Etkina, E. (2009). “Force,” ontology, and Language. Physical Review Special Topics Physics Education Research, 5, 010110. https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.5.010110

Driver, R.; Guesne, E.; Tiberghien, A. (1985). Chil-dren’s ideas in science. Open University Press.

Espinet, M.; Izquierdo, M.; Bonil, J.; Ramos De Ro-bles, S.L. (2012). The Role of Language in Mo-deling the Natural World: Perspectives in Scien-ce Education. Fraser, B.J. et al. (eds.). Second International Handbook of Science Education. Springer International Handbooks of Education. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9041-7_89

Greca, I.M.; Moreira, M.A. (2001). Mental, physical, and mathematical models in the teaching and learning of physics. Science Education, 86, 106 – 121. https://doi.org/10.1002/sce.10013

Halloun, I.A.; Hestenes, D. (1985). Commons sen-se concepts about motion. American Journal of Physics, 53, 1056 – 1065. http://dx.doi.org/10.1119/1.14031

Harlen, W. (Eds). (2010). Principles and Big Ideas of Science Education. Science Education Pro-gramme (SEP) of IAP. https://www.ase.org.uk/download/file/fid/6741

Harlen, W. (Eds). (2015). Working with Big Ideas of Science Education. Science Education Pro-gramme (SEP) of IAP. https://www.ase.org.uk/download/file/fid/6740

Ioannides, C.; Vosniadou, S. (2001). The changing meanings of force: From coherence to fragmen-tation. Cognitive Science Quarterly, 2(1), 5 – 62.

Izquierdo-Aymerich, M.; Adúriz-Bravo, A. (2003). Epistemological Foundations of School Science. Science Education, 12, 27 – 43. https://doi.org/10.1023/A:1022698205904

Jammer, M. (1957) The concepts of force. Harvard University Press.

Johnson-Laird, P.N. (1983). Mental models: towards a cognitive science of language, infe-rence and consciousness. Cambridge University Press.

Khine, M.S.; Saleh, I.M. (Eds). (2011). Models and Modeling. Cognitive Tools for Scientific Enquiry. Springer.

Oh, P.S.; Oh, S.J. (2011). What Teachers of Scien-ce Need to Know about Models: An overview. International Jorunal of Science Education, 33:8, 1109 – 1130. http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2010.502191

Reiner, M.; Slotta, J.D.; Chi, M.T.H., Resnick, L.B. (2000). Naive physics reasoning: A commitment to substance-based conceptions. Cognition and Instruction, 18, 1 – 34. https://doi.org/10.1207/S1532690XCI1801_01

Sequeira, M.; Leite, L. (1991). Alternative concepti-ons and history of science in physics teacher education. Science Education, 75(1), 45 – 56. https://doi.org/10.1002/sce.3730750105

Publicades

31-05-2019

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.