La conjectura i la planificació : $b aprenentatge de les matemàtiques mitjançant projectes

Sílvia Margelí, Sílvia Perpinyà, Marisa Monsergas, Manel Sol, Salvador Chiva

Resum

L’aprenentatge de les matemàtiques implica un doble viatge: des de la modelització matemàtica de fenòmens fins a l’aplicació dels models i eines matemàtiques a la resolució de problemes. Ambdues aproximacions impliquen la necessitat d’un context problemàtic com a lloc de partida o d’arribada. L’Aprenentatge Basat en Projectes és una metodologia que es basa precisament en el treball en contexts problemàtics. En aquest article es proposen 4 activitats d’Aprenentatge Basat en Projectes en les que es modelitzen fenòmens o estransfereixen estratègies matemàtiques a la resolució de problemes en contextos, incloent diferents continguts matemàtics (Superfícies i volums, Identificació de relacions matemàtiques, Càlcul, Representació Gràfica) ubicats en diferents contextos (Disseny d’un habitatge,Estudi del moviment d’un cos, Planificació d’un viatge, Solució d’enigmes). Es discuteixen les aplicacions d’aquests enfocaments i es proposen orientacions per al seu desenvolupament.

Paraules clau

Conjectura; Pràctiques manipulatives; Matemàtiques; ABP

Text complet:

PDF

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2017 Sílvia Margelí, Sílvia Perpinyà, Marisa Monsergas, Manel Sol, Salvador Chiva
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons