Una avaluació sense qualificacions al batxillerat: una estratègia per potenciar la regulació dels aprenentatges

Autors/ores

  • Jordi Rull Pallares FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ
  • Neus Sanmartí Puig

Resum

 En aquest article s’exposa i analitza l’experiència realitzada durant un curs de 2n de batxillerat de la matèria de química on es van eliminar les qualificacions durant el procés d'aprenentatge per tal de promoure una avaluació que potenciï l’autoregulació de l’alumnat, incrementi la motivació per aprendre i promogui un autoconcepte positiu dels estudiants, amb la finalitat no només de millorar els resultats acadèmics sinó també de canviar la concepció que tenen els alumnes sobre què significa aprendre i com s’aprèn millor.

Paraules clau

Autoregulació, feedback, indicadors, qualificació, batxillerat, química

Referències

Butler, R., i Nissan, M. (1986). Effects of no feedback, task-related comments, and grades on intrinsic motivation and performance. Journal of educational psychology, 78 (3), 210-216. https://doi.org/10.1037/0022-0663.78.3.210

Hacisalihoglu, G., Stephens, D., Stephens, S., Johnson, L., i Edington, M. (2020). Enhancing Undergraduate Student Success in STEM Fields through GrowthMindset and Grit. Education Sciences, 10(10), 279. https://doi.org/10.3390/educsci10100279

Karpicke, J. D., i Roediger III, H. L. (2008). The critical importance of retrieval for learning. Science, 319 (5865), 966-968. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4460-4_18

Kohn, A. (2013). The case Against Gades. Counterpoints, 451,143 – 153. http://www.jstor.org/stable/42982088

Saunders, L. (2021). The Effects Not Grading Formative Assessments Has on Summative Assessments. Dissertations, Theses, and Projects. 605. https://red.mnstate.edu/thesis/605

Schinske, J., i Tanner, K. (2014). Teaching More by Grading Less (or Differently). CBE—Life Sciences Education, 13(2), 159–166.

https://doi.org/10.1187/cbe.cbe-14-03-0054

Publicades

03-07-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.