Mapes de progressió per educar a favor d'una nova cultura de l'aigua

Autors/ores

  • Alba Castelltort Valls Institut ca n'Oriac
  • Neus Sanmartí Puig

Resum

L’emergència climàtica ja té uns efectes importants sobre els recursos hídrics del nostre territori fet que es fa urgent i necessari educar a favor d’una nova cultura ambiental de l’aigua. L’article presenta tres mapes de progressió que poden ajudar a professorat i educadors/es ambientals a organitzar situacions d’ensenyament-aprenentatge que promouen un aprenentatge més profund. Els mapes, que s’han elaborat a partir d’una recerca educativa, s’organitzen a partir de preguntes ordenades segons el nivell de complexitat i identifiquen les idees-claus que permeten donar resposta a cada pregunta així com expressions que el professorat pot utilitzar per fer-les més comprensibles. També, s’hi destaquen els continguts més complexes o que afavoreixen la visibilització dels vincles entre l’aigua i l’energia.

Paraules clau

mapes de progressió, aigua, cicle natural, cicle urbà, educació ambiental

Referències

Achotegui-Castells, A., Calvo, E. M., Pelejero, C., Simó, R., Ballesteros, E., i Estrada, M. (2016). Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Generalitat de Catalunya.

Breiting, S., Hedegaard, K., Mogensen, F., Nielsen, K., i Schnack, K. (2009). Action competence, conflicting interests and Environmental Education. Aarhus University.

Bar, V., i Travis, A. S. (1991). Children’s views concerning phase changes. Journal of Research in Science Teaching, 28(4), 363–382. https://doi.org/10.1002/tea.3660280409

Bach, J., i Brusi, D. (1988). Reflexiones y recursos sobre la didáctica del ciclo del agua. Henares. Revista de Geología, 2, 223–232. http://hdl.handle.net/10017/10748

Castelltort, A., i Sanmartí, N. (2013). El aprendizaje interrelacionado de contenidos de ciencias y actitudes ambientales en la Educación Primaria. Revista Enseñanza de Las Ciencias, Número ext, 726–731.

Castelltort, A., i Sanmartí, N. (2015). Actividades que contribuyen a la promoción de una nueva cultura del agua. Comunicações, 22, 363–389. Recuperat el 26 d'octubre de 2020 https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/comunicacoes/article/view/2340/1599

Castelltort, A. (2015). Educar a favor d'una nova cultura ambiental de l'aigua. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. Accèssit del XVIIè Premi Batec a la recerca i innovació educatives. Recuperat de: https://educacio.paeria.cat/lleida-participa/premi-batec/educar_culturaaigua.pdf

Connor, R. Koncagül, Engin (2014). The United Nations world water development report 2014: water and energy . UNESCO publishing. Recuperat de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225741_eng

Duncan, R. G., i Hmelo-Silver, C. E. (2009). Learning progressions: Aligning curriculum, instruction, and assessment. Journal of Research in Science Teaching, 46(6), 606–609. https://doi.org/10.1002/tea.20316

Fensham, P. J. (2022). Progression in School Science Curriculum: a Rational Prospect or a Chimera? Research in Science Education, 52(1), 65–72. https://doi.org/10.1007/s11165-022-10092-4

Generalitat de Catalunya (2016). Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Recuperat de Recuperat de: http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-climatic-catalunya/TERCER_INFORME_CANVI_CLIMATIC_web.pdf

Gunckel, K. L., Covitt, B. A., Salinas, I., i Anderson, C. W. (2012). A learning progression for water in socioecological systems. Journal of Research in Science Teaching, 49(7), 843–868.https://doi.org/10.1002/tea.21024

Hungerford, H. R., i Volk, T. L. (1990). Changing learner behavior through environmental education. Journal of Environmental Education, 21(3), 8–22. https://doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743

Márquez, C., i Roca, M. (2001). El cicle de l’aigua, una altra vegada. A: Guix, 275, 42–48.

Márquez, C. (2005). Treballar el cicle de l’aigua des de la perspectiva dels models explicatius. Perspectiva Escolar, 292, 26–34. http://hdl.handle.net/11162/12723

Márquez, C., i Bach, J. (2007). Una propuesta de análisis de las representaciones de los alumnos sobre el ciclo del agua. Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra, 15(3), 280–286.

Márquez, C. (2006). Pensar i veure el món a través del concepte de cicle. Ciències. Revista Del Professorat de Ciències de Primària I Secundària, (4), 32–37 https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.305

Martínez Gil, J. (2007). Los problemas del agua en España: análisis de una realidad. Enseñanza de Las Ciencias de La Tierra, 15(3), 228–239.

Olsson, G. (2012). Water and energy: threats and opportunities. IWA Publishing.

Piaget, J. (1981). La representación del mundo en el niño. Morata.

PNUD. (2006). Informe sobre desarrollo humano 2006. Mas allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua. Programma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Recuperat de: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2006_es_completo.pdf

Sanmartí, N., i Pujol, R. M. (1990). Barcelona i l’aigua. Materials experimentals. Projecte Alcides. Direcció de Serveis Pedagògics. Institut Municipal d’Educació de l'Ajuntament de Barcelona.

Sanmartí, N., i Pujol, R. M. (2002). ¿Qué comporta “capacitar para la acción” en el marco de la escuela? Investigación En La Escuela, 46, 49–54. http://hdl.handle.net/11441/60514

Sardà, A. (2005). Enseñando a argumentar en torno a la educación ambiental. Quaderns Digitals.

Sauvé, L. (2010). Educación científica y educación ambiental: un cruce fecundo. Enseñanza de Las Ciencias, 28(1), 5–18.

Shepardson, D. P., Wee, B., Priddy, M. ;, i Harbor, J. (2009). Water transformation and storage in the mountains and at the coast: midwest students’ disconnected conceptions of the hydrologic cycle. International Journal of Science Education, 31(11), 1447–1471. https://doi.org/10.1080/09500690802061709

Shepardson, D. P., Wee, B., Priddy, M., i Harbor, J. (2007). Students’ mental models of the environment. Journal of Research in Science Teaching, 44(2), 327–348. https://doi.org/10.1002/tea.20161

State Goverment of Victoria. (2015). Science concept development maps. Department of Education and Training. Recuperat de: http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/conceptmaps.aspx

United Nations. (2014). The United Nations World Water Development Report 2014: Water and Energy. (UNESCO, Ed.). Paris: World Water Assessment Programme.

Weissmann, H., Rodríguez, C. L., Jurado, A., i Pomeroy, M. (2013). La Agenda 21 Escolar de Barcelona: una experiencia innovadora. In Ciudades y pueblos que puedan durar. Políticas locales para una nueva época (Vol. 2013, pp. 59–72). Icaria.

Word Water Assessment Programme. (2013). UN-Water analytical brief on water security and the global water agenda. Recuperat de: http://www.unwater.org/topics/water-security/en/

Publicades

03-07-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.