1a Escola d’Estiu Eduglobalstem: una experiència comunitària d’aprenentatge i apoderament de professorat

Autors/ores

  • Marina Caireta Escola de Cultura de Pau

Resum

En aquest article expliquem d’on parteix la 1a Escola d’Estiu EdulgbalSTEM (EEE19), quin és el context que l’ha fet possible i com esdevé una eina interessant d’apoderament de professorat. Plantegem l’interès d’introduir l’educació per la justícia global (EJG) a les aules STEM i resumim reptes i oportunitats que això implica per al professorat STEM. A partir de l’experiència Eduglobalstem reflexionem sobre els grups de treball com a eina de formació, apoderament i foment del treball en xarxa entre docents, i com la sinergia entre professorat i entitats promotores d’EJG incrementa les possibilitats d’apoderament i incidència per als i les docents.

Paraules clau

Educació per la Justícia Global, STEM, formació, apoderament, professorat, docents

Referències

Caireta, M. (2016) Educar per la pau i la justícia global des de les àrees STEM. Diagnosis de dificultats i oportunitats http://www.eduglobalstem.cat/wp-content/uploads/2018/10/InformeDificultatsOportunitatsEJGaSTEM.pdf

Pié, A. (2019) La insurrección de la vulnerabilidad. Para una pedagogía de los cuidados y la resistencia. Barcelona: Universitat de Barcelona,

EduglobalSTEM (2019) La integració de l’EJG a les àrees cientificotècniques d’educació secundària amb perspectiva competencial. 1a Escola d’Estiu EduglobalSTEM. Recuperat de http://www.eduglobalstem.cat/

Campeny, D., Gallart, A. (2020) La (r)evolució dels electrodomèstics, un cas pràctic de com incloure la justícia global en una seqüència didàctica STEM a secundària. Revista de Ciències, 40

Publicades

31-05-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.