L’ús de textos científics a les classes de física i química

Autors/ores

  • Elena Seba Font

Resum

La finalitat d’aquest article és donar a conèixer el treball dut a terme durant una llicència d’estudis que va sorgir des de la convicció que la comprensió de lectures científiques és una habilitat necessària per a una persona amb una educació bàsica i que no es treballa a l’aula o no s’hi dedica prou temps. S’han seleccionat 152 textos científics classificats per temes, tipus i nivell. S’ha estudiat àmpliament la teoria de l’argumentació de Perelman i Olbrechts-Tyteca, el model d’Ogborn, les tipologies textuals, les estructures textuals segons Van Dijk, els mapes lògics de Thagard i la relació entre text i il·lustracions, per tal de dissenyar un marc teòric d’anàlisi de textos científics que proporcioni criteris per a seleccionar les lectures que es proposin dins de les matèries de Física i Química a l’ESO i al Batxillerat.

Publicades

24-03-2009

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.