El paper de la regulació convencional en la caracterització sectorialment específica de la bretxa salarial de gènere

Autors/ores

  • Raquel Serrano Olivares Universitat de Barcelona - Spain
  • Pilar Carrasquer Oto Pilar Carrasquer Oto Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), Institut d'Estudis del Treball (IET), Universitat Autònoma de Barcelona - Spain
  • Núria Sánchez Mira Institut des Sciences Sociales, Université de Lausanne – Suisse

Resum

El present article pretén analitzar el paper de la negociació col·lectiva sectorial en la bretxa salarial de gènere (BSG). Centra la seva atenció en tres sectors d'activitat il·lustratius de diferents configuracions de BSG (banca, química i dependència), a fi de determinar com s'aborden a nivell convencional els possibles factors que en cada cas intervenen en la fisonomia de la BSG, tractant d'identificar els encerts i les mancances del marc convencional, així com dissenyant possibles solucions reguladores. Es parteix del marc legal i de la jurisprudència de caràcter més general, i s'introdueixen els elements concrets contemplats en els convenis col·lectius estudiats. Com a dimensions clau, s'aborden la selecció i contractació de personal, la valoració de llocs de treball i la classificació i promoció professional, la retribució (estructura retributiva i sistema de retribució) i el temps de treball des de la perspectiva de la conciliació de la vida familiar i laboral. Unes breus reflexions finals tanquen aquest article.

Paraules clau

Bretxa salarial de gènere, Negociació col·lectiva, Acció positiva

Referències

Carrasquer Oto, Pilar; Amaral Pinto, Mariana (2019): El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.

Sánchez-Mira, Núria (2017): La brecha salarial y las desigualdades de género en el mercado de trabajo. Una revisión de aproximaciones teóricas y aportaciones empíricas. Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, , 87–98. https://doi.org/10.5565/rev/aiet.56

Sánchez-Mira, Núria; Serrano Olivares, Raquel; Carrasquer Oto, Pilar (Manuscrito en revisión): "What slips through the cracks: the distance between regulations and practices shaping the gender pay gap".

Sánchez, Núria; Carrasquer, Pilar; López, Martí; Trinidad, Albert (2017): The gender pay gap. An analysis of sectorial dynamics. SASE's 29th conference. Recuperado de: https://ddd.uab.cat/record/178123

Publicades

26-02-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.