Professionals independents en l'era digital: ¿el futur del precariat?

Autors/ores

  • Antonio Martín-Artiles Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), Institut d'Estudis del Treball (IET), Universitat Autonoma de Barcelona
  • Alejandro Godino Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), Institut d'Estudis del Treball (IET), Universitat Autonoma de Barcelona
  • Oscar Molina Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), Institut d'Estudis del Treball (IET), Universitat Autonoma de Barcelona

Resum

L'objectiu d'aquest estudi és comparar les condicions de treball dels treballadors professionals independents (I-Pross) a Espanya i Itàlia. Aquesta investigació s'ha desenvolupat a través de l'anàlisi comparada de fonts estadístiques oficials en tots dos països, l'explotació d'un qüestionari llançat a aquests professionals i estudis de casos centrats en les organitzacions que representen a aquests professionals. El creixement dels I-Pros (treballadors autònoms qualificats, però amb condicions de treball precàries, amb una gran incertesa en els ingressos, en la càrrega de treball i en la seva protecció social) ens posa en relleu la tendència cap a una depauperació relativa d'un segment important de les classes mitjanes. En aquest sentit, les polítiques de descentralització, subcontractació i d'incentivació de l'emprenedoria semblen pronosticar un buidament o reducció de les classes mitjanes: una tendència a la pèrdua de la seva independència professional real i la seva subordinació a la incertesa ia la re-mercantilització del treball o comodificació, entenent-la com a escenari progressivament més comú dins el precariat.

Paraules clau

Treballadors autònoms, Falsos treballadors autònoms, Economia digital, Professionals, Per-sindicalisme, Relacions laborals, Protecció social, Precarització del treball

Publicades

19-12-2018

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.