La bretxa salarial i les desigualtats de gènere al mercat de treball. Una revisió d'aproximacions teòriques i aportacions empíriques

Núria Sánchez-Mira

Resum

Les aproximacions a l'anàlisi de la bretxa salarial s'han centrat, sovint, en factors relatius a la lògica interna del mercat de treball, tractant d'identificar les diferències objectivables en les posicions d'homes i dones en l'ocupació, que reflecteixin la distància entre les seves remuneracions. Unes diferències que, lluny d'analitzar-se com donades per fet, s’han de veure com incrustades en una estructura i organització socioeconòmica que segrega a tots dos gèneres en diferents posicions, espais i temps socials, i que, en concret, situa a les dones en una posició subordinada en l'esfera del mercat de treball; bé perquè s'ocupen en sectors feminitzats i infravalorats, bé perquè la major disponibilitat masculina per a l'ocupació existeix a costa de la major presència femenina en les tasques reproductives. És partint d'aquest marc general d'anàlisi que es realitza una revisió de les principals aportacions teòriques i empíriques a l'estudi de la bretxa salarial de gènere, abordant tres eixos principals: les desigualtats en el temps de treball remunerat, la menysvaloració del treball realitzat per les dones, i les barreres a la promoció femenina juntament amb els biaixos de gènere en les pràctiques de remuneració en les empreses.

Paraules clau

Bretxa salarial de gènere; Temps de treball remunerat; Menysvaloració del treball; Promocions; Pràctiques de remuneració

Text complet:

PDF (Español)

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 1970 Núria Sánchez-Mira
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons