RPD. Revista de Psicología del Deporte

RPD. Revista de Psicología del Deporte

La Universitat Autònoma de Barcelona va coeditar la revista des del número v.1 n.1 fins el v.29 n.2 (2020), moment en què direcció de la revista decideix no seguir col·laborant amb la UAB.

Estat: 
Identification
ISSN: 
1132-239X
eISSN: 
1988-5636