Tradumàtica

Tradumàtica

La Revista Tradumàtica és un òrgan d'expressió i un mitjà de difusió per a professionals i acadèmics vinculats al món de la traducció i les tecnologies de la informació i la comunicació. El seu àmbit temàtic abraça la documentació, la terminologia i la informàtica aplicades a la traducció.

Estado: 
Identification
ISSN electrónico: 
1578-7559
Cover