Recerca Musicològica

Recerca Musicològica

Recerca Musicològica és una revista d’investigació, revisada per parells i d’accés gratuït, que publica anualment un aplec d’estudis referits bàsicament a la musicologia hipànica, sense descartar emperò l’àrea internacional d’aquesta disciplina.

Estado: 
Identification
ISSN: 
0211-6391
ISSN electrónico: 
2339-6504
Cover