Langue(s) et parole

Langue(s) et parole

Langue(s) & Parole, publicació anual coeditada per la UAB i el Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA), pretén fer-se un altaveu d’investigacions inèdites sobre la llengua francesa i les cultures en llengua francesa, així com sobre les altres llengües romàniques. Publica, al marge de miscel·lànies, números temàtics sobre problemàtiques específiques transversals relacionades amb la lingüística de la llengua i la lingüística de la parla, el contacte de llengües, les seves manifestacions literàries i culturals, la filologia, la traductologia, la lexicografia i la creació de diccionaris i la didàctica de llengües i cultures. Publica contribucions en qualsevol llengua romànica o en anglès.

Estado: 
Identification
ISSN electrónico: 
2466-7757