Introducció a OMP 1.x (original)

Type: Article
Author: Marc Bria, Pep Sansó
Year of Publishing: 2015
Keywords: OMP, introduction, ODP

Presentació realitzada en el marc del màster de Tradumàtica.
Llicència: CC-by
Format: LibreOffice Presentation (ODP)