Português

Athenea Digital promueve la reflexión interdisciplinar en la tradición de las ciencias humanas y sociales. La revista aborda los fenómenos sociales contemporáneos en sus múltiples dimensiones y valora la reflexión rigurosa sobre la articulación entre los diferentes dominios de la actividad humana.
ISSN: 
2014-4539
ISSN electrónico: 
1578-8946
Quaderns de Psicologia publica treballs originals de naturalesa empírica, revisions crítiques i contribucions teòriques i assajos preferentment aquells que discuteixen plantejaments polèmics i que tinguin com objetiu ampliar la nostra comprensió d'allò psicològic.
ISSN: 
0211-3481
ISSN electrónico: 
2014-4520
Perifèria és una iniciativa dels doctorands i doctorandes del departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona recolzada per la direcció i el professorat del programa de doctorat.
ISSN electrónico: 
1885-8996
La revista REDES tiene el objetivo de publicar trabajos de calidad en castellano y portugués que incluyan la perspectiva del análisis de redes sociales.
ISSN electrónico: 
1579-0185
Distribuir contenido