Français

Documemts d'Anàlisi Geogràfica adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai, davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes.
ISSN: 
0212-1573
ISSN electrónico: 
2014-4512
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature is an online peer-reviewed, multilingual academic journal with a focus on language and literature teaching methods.
ISSN electrónico: 
2013-6196
Langue(s) & Parole, publicació anual coeditada per la UAB i el Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA), pretén fer-se un altaveu d’investigacions inèdites sobre la llengua francesa i les cultures en llengua francesa, així com sobre les altres llengües romàniques.
ISSN electrónico: 
2466-7757
Distribuir contenido