English

Mitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos es una publicación bi-anual de carácter interdisciplinario que busca dar a conocer las líneas de debate actuales en la experiencia latinoamericana.
ISSN electrónico: 
2014‐1130
Studia Aurea. Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo de Oro potencia el estudio tanto de la literatura española cuanto, en general, de las letras europeas altomodernas y de la pervivencia de la tradición clásica.
ISSN electrónico: 
1988-1088
Revista académica dedicada a los diferentes aspectos históricos, arqueológicos y culturales de la Macedonia antigua.
ISSN: 
2604-6199
ISSN electrónico: 
2604-3521
Langue(s) & Parole, publicació anual coeditada per la UAB i el Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA), pretén fer-se un altaveu d’investigacions inèdites sobre la llengua francesa i les cultures en llengua francesa, així com sobre les altres llengües romàniques.
ISSN electrónico: 
2466-7757
Isogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languages studies language variation from a comparative perspective.
ISSN electrónico: 
2385-4138
The new journal Indialogs, Spanish Journal of India Studies is the first electronic journal in Spain that focuses exclusively on the Indian Subcontinent.
ISSN electrónico: 
2339-8523
GRAFO Working Papers és una revista on es publiquen alguns resultats de recerques, discussions i debats científics en el si del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO).
ISSN electrónico: 
2014-5993
grafica està especialitzada en disseny gràfic i està oberta a les més àmplies perspectives que sobre el disseny es puguin adoptar. Els seus continguts poden ser representatius d’aquestes múltiples perspectives però no tindran cabuda aquells que siguin presentats des d’una metodologia no científica.
ISSN electrónico: 
2014-9298
Faventia està dedicada a l’estudi de l’arqueologia, la filologia i la història del món antic i medieval i la seva tradició.
ISSN: 
0210-7570
ISSN electrónico: 
2014-850X
Enseñanza de las ciencias sociales és una nova revista dedicada a la investigació en didàctica de la geografia, la història i les ciències socials en general.
ISSN: 
1579-2617
ISSN electrónico: 
2014-7694
Distribuir contenido