Departament d'Antropologia Social i Cultural

GRAFO Working Papers és una revista on es publiquen alguns resultats de recerques, discussions i debats científics en el si del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO).
ISSN electrónico: 
2014-5993
Perifèria és una iniciativa dels doctorands i doctorandes del departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona recolzada per la direcció i el professorat del programa de doctorat.
ISSN electrónico: 
1885-8996
La revista REDES tiene el objetivo de publicar trabajos de calidad en castellano y portugués que incluyan la perspectiva del análisis de redes sociales.
ISSN electrónico: 
1579-0185
Distribuir contenido