Vol. 22 (2018)

Les primeres fortificacions medievals: dades arqueològiques i tècniques constructives

Recull monogràfic que aprofundeix l’estudi de la poliorcètica de l’Alta Edat Mitjana a Catalunya, tot centrant l’anàlisi durant els primers segles medievals, abans que s’implantés la feudalitat. Amb aquest objectiu, aquí se sumen tant les aportacions de síntesi territorial com els estudis de casos particulars, tot constituint una monografia que evidencia l’estat actual i els reptes futurs de l’arqueologia medieval del nostre país en l'àmbit de les fortificacions.

Número complet

Visualitza o descarrega el número complet PDF

Taula de continguts

Articles

Ramon Martí Castelló, M. Mercè Viladrich
PDF
3-4
Marta Sancho
PDF
5-28
Cristian Folch
PDF
29-49
Ramon Martí Castelló, M. Mercè Viladrich
PDF
51-81
Cristian Folch, Jordi Gibert, Xavier Gonzalo, Ramon Martí, Núria Martínez
PDF
83-105
Joan Menchon
107-134
Mireia Sabaté, Cristian Folch
PDF
135-154