Viatjant més enllà del temps: el projecte de museïtzació in situ del jaciment de Montréal-du-Gers (França)

Autors/ores

  • Itahisa Déniz-González Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
  • Francis Duranthon Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse

Resum

Els jaciments paleontològics presenten restes més antigues que les documentades als jaciments arqueològics, i les estructures d’hàbitat o les traces d’activitat humana hi són absents. En l’excavació miocena de Montréal-du-Gers, hi han estat descobertes restes de mamífers, gasteròpodes i pol·len. Aquestes restes han fet possible que els científics poguessin interpretar el passat de la regió. Entre els fòssils recuperats, que es troben en bon estat de conservació, hi ha quatre espècies noves. Per aquestes raons, el jaciment presenta un alt valor patrimonial. Ara és el moment de transmetre aquests coneixements al públic, així com el procés de creació. Per aquesta raó, s’han posat en marxa dos plans, un per condicionar el jaciment i l’altre per fer el treball interpretatiu que guiarà les accions del Museu d’Història Natural de Tolosa (Ajuntament de Tolosa) al voltant de la interpretació patrimonial. L’objectiu del projecte és desenvolupar una experiència de geoturisme emprant la interpretació temàtica i definint els recursos interpretatius que caldrà implementar al jaciment. El pla inclou la previsió d’infraestructures, equipament i mitjans per transmetre els continguts als visitants de forma organitzada i coherent.

Paraules clau

valorització, jaciment paleontològic, França, pla interpretatiu, geoturisme

Publicades

25-06-2013

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.