Estudi paleoantropològic i paleopatològic del sepulcre col·lectiu de Forat de Conqueta (Santa Linya, Lleida)

Autors/ores

  • Elena García Guixé Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueologic de la Prehistòria (CEPAP-UAB), Facultat de Lletres - Edifici B. Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Barcelona).

Resum

Aquest article presenta l’estudi paleoantropològic i palelopatològic de les restes humanes recuperades al jaciment de Forat de Conqueta. És una cova d’enterrament col·lectiu, d’ús diacrònic, amb enterraments successius, durant un dilatat període de temps. El ritual està caracteritzat per una cremació que, juntament amb els processos postdeposicionals de la cova, facilita el mal estat de conservació. El mínim d’individus enterrats calculat a partir de l’estudi ossi és de 37 individus. La presència d’algunes connexions anatòmiques i la possible associació d’alguns ossos per criteris morfològics, tafonòmics, paleopatològics, mètrics, etc., ha permès entendre la dinàmica tafonòmica de la cova.

Paraules clau

restes humanes, paleoantropologia, paleopatologia, cremació, Forat de Conqueta

Publicades

30-09-2009

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.