MQM: Un marc per declarar i descriure mètriques de qualitat de la traducció

Autors/ores

  • Arle Lommel DFKI
  • Hans Uszkoreit German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI), Language Technology Lab
  • Aljoscha Burchardt German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI), Language Technology Lab

Resum

En els últims anys l'avaluació de la qualitat de la traducció s'ha convertit en un tema rellevant i a la vegada que, de vegades, polèmic. La perspectiva de la indústria sobre la qualitat està altament fragmentada, en part perquè diferents tipus de projectes de traducció requereixen mètodes molt diferents d'avaluació. A més, els mètodes d'avaluació de la qualitat de les traduccions humanes i de les traduccions elaborades amb traducció automàtica (TA) són d'índole diferent. La manca de claredat provoca incertesa sobre si una traducció compleix amb les necessitats del seu promotor o l'usuari final, i deixa als proveïdors amb dubtes sobre el que els clients volen i necessiten. Com a resposta a aquest fet, el projecte QTLaunchPad, finançat per la Unió Europea, ha desenvolupat el marc denominat Multidimensional Quality Metrics (MQM), un sistema obert i ampliable per declarar i descriure les mètriques sobre qualitat en traducció utilitzant un vocabulari compartit de "classes de problemes”.

Paraules clau

traducció automàtica, qualitat de traducció, mètriques, classes de problemes

Referències

Banerjee, Satanjeev & Alon Lavie. 2005. METEOR: An automatic metric for MT evaluation with improved correlation with human judgments. In Proceedings of Workshop on Intrinsic and Extrinsic Evaluation Measures for MT and/or Summarization at the 43rd Annual Meeting of the Association of Computational Linguistics (ACL).

House, Juliane. 1997. Translation Quality Evaluation: A Model Revisited. Tübingen: Gunter Narr.

House, Juliane. 2008. Beyond intervention: Universals in translation? Trans-Kon 1(1):6–19.

Papineni, Kishore, Salim Roukos, Todd Ward & Wei-Jing Zhu. 2002. BLEU: A method for automatic evaluation of machine translation. In Proceedings of the 40th Annual Meet-ing of the Association for Computational Linguistics (ACL), 311–18.

Biografia de l'autor/a

Arle Lommel, DFKI

- Dr. Arle Lommel: does research and development at DFKI, where he was part of the QTLP project and will be part of QT21; he does freelance translation; and he has been on the board of LACUS (Linguistic Association of Canada and the United States)

Publicades

30-12-2014

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.