Cerca


 
Número Títol
 
No 11 (2013): Formació i tecnologies de la traducció Recursos digitals per a la formació en traducció assistida Resum  PDF
Ruben Giró Anglada
 
No 15 (2017): Traducció automàtica: estat de la qüestió La post-edició de traducció automàtica a TransPerfect: el costat "humà" del procés Resum
Anna Zaretskaya
 
No 15 (2017): Traducció automàtica: estat de la qüestió Introducció de la traducció automàtica estadística en la formació de traductors: dels usos i la percepció al disseny de l'assignatura i viceversa Resum
Caroline Rossi
 
No 15 (2017): Traducció automàtica: estat de la qüestió Traducció automàtica neuronal Resum
Francisco Casacuberta Nolla, Álvaro Peris Abril
 
No 8 (2010): Localització i web Localization and writing for a new medium: a review of digital style guides Resum
Miguel A. Jiménez-Crespo
 
No 16 (2018): Traducció i Disrupció Problemes de tarifació en les traduccions en línia Resum
Claire Béatrice Larsonneur
 
No 8 (2010): Localització i web Gestión y producción multilingüe en sistemas de información web: repsol.com, un caso de éxito Resum
Dr. Pedro Luis Díez Orzas
 
No 11 (2013): Formació i tecnologies de la traducció Les tecnologies de la traducció en la formació de grau de traductors i intèrprets Resum  PDF
Ramon Piqué Huerta, Carme Colominas
 
No 9 (2011): Programari lliure i traducció Comparació de SYSTRAN i Google Translate per la combinació anglès→portuguès Resum
Rodrigo Gomes de Oliveira, Dimitra Anastasiou
 
No 11 (2013): Formació i tecnologies de la traducció Traducció i tecnologia: ús i percepció de les tecnologies de la traducció. El punt de vista dels estudiants Resum
Christian Olalla-Soler, Olga Vert Bolaños
 
No 12 (2014): Traducció i qualitat Postedició, productivitat i qualitat Resum
Nora Aranberri
 
No 14 (2016): Traducció i dispositius mòbils Editorial: Traducció i dispositius mòbils Resum  PDF
Inmaculada Serón-Ordóñez
 
No 12 (2014): Traducció i qualitat Traducció i qualitat: catàleg d’eines i recursos Resum  PDF
Pilar Sánchez-Gijón
 
No 14 (2016): Traducció i dispositius mòbils La localització de l’apli de missatgeria Telegram al sard: l’experiència de Sardware i una aplicació docent Resum  PDF  PDF (Sard)
Adrià Martín-Mor
 
No 12 (2014): Traducció i qualitat MQM: Un marc per declarar i descriure mètriques de qualitat de la traducció Resum
Arle Lommel, Hans Uszkoreit, Aljoscha Burchardt
 
No 11 (2013): Formació i tecnologies de la traducció La docència de les tecnologies everyware de la traducció: un enfocament cap el creixement personal i el aprenentatge al llarg de la vida Resum
Vanessa Enríquez Raído
 
No 15 (2017): Traducció automàtica: estat de la qüestió La formació de traductors en Traducció Automàtica Resum
Celia Rico Pérez
 
No 16 (2018): Traducció i Disrupció Una disrupció incremental? La transició de la traducció automàtica estadística a la neuronal Resum
Dorothy Kenny
 
No 8 (2010): Localització i web Translating web multimodalities: Towards inclusive web localization Resum
Maribel Tercedor Sánchez
 
No 11 (2013): Formació i tecnologies de la traducció Els entorns personals d’aprenentatge (PLE) en la formació de traductors: pedagogia i tecnologia Resum
Marcos Cánovas
 
No 15 (2017): Traducció automàtica: estat de la qüestió Editorial Resum
Amparo Alcina
 
No 14 (2016): Traducció i dispositius mòbils Mobile apps and translation crowdsourcing: the next frontier in the evolution of translation Resum
Miguel Ángel Jimenez Crespo
 
No 16 (2018): Traducció i Disrupció La Viquipèdia com a entorn de traducció disruptiu: una anàlisi de la controvèrsia Istanbul/Ístanbul Resum
Henry Jones
 
No 8 (2010): Localització i web Exploring Machine Translation on the Web Resum
Ana Guerberof Arenas
 
No 13 (2015): Normalització en la indústria de la traducció Traducció i tecnologia: eines del procés traductor com a activitat professional. El punt de vista dels estudiants Resum
Christian Olalla Soler, Olga Vert Bolaños
 
26 - 50 de 86 elements << < 1 2 3 4 > >> 

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((revista OR conferència) NOT tesis)
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex., «publicació amb accés obert»
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu soci* moralitat se cercaran tant els documents que contenen la paraula «societat» com els que contenen la paraula «sociològica».