No 13 (2015)

Normalització en la indústria de la traducció

Número editat per Celia Rico i Willem Stoeller

Taula de continguts

Editorial

Celia Rico Pérez, Willem Stoeller
539-544

Tradumàtica oberta

Christian Olalla Soler, Olga Vert Bolaños
623-640

Tradumàtica dossier

Jeff Allen
545-551
Uwe Muegge
552-560
Jesús Torres del Rey, Lucía Morado Vázquez
561-570
Amparo Alcina
571-583
Enrique Torrejón
584-607
Antoni Oliver González
608-622