Tendències de futur en tecnologies de la traducció

Autors/ores

  • Celia Rico Pérez Universidad Europea de Madrid

Resum

Aquest article planteja una reflexió sobre la manera com els últims avenços tecnològics poden afectar el fet de traduir i analitza quin lloc ocupa el factor humà enfront de la màquina que tradueix. Rere un breu recorregut pels darrers vint anys d’història de la tecnologia de la traducció com a disciplina d’estudi, l’article recull les idees principals de la taula rodona #tradumatica20_perspectives, celebrada amb motiu del vintè aniversari de la Revista Tradumàtica, i les contextualitza des d’un punt de vista teòric.

Paraules clau

evolució de la TAO, eines de traducció, traducció automàtica, intel·ligència artificial

Referències

[Archivo de la Revista Tradumàtica, en el Dipòsit digital de documents de la UAB]. (2022). <https://ddd.uab.cat/record/46>. [Accessed: 20221128].

Austermühl, F. (2001). Electronic tools for translators. Manchester [etc.]: St. Jerome. (Translation practices explained).

Bowker, L. (2002). Computer-aided translation technology: A practical introduction. Ottawa: University of Ottawa Press. (Didactics of translation series).

Braun, S. (2020). Technology and Interpreting. In: O’Hagan, M. (ed.). The Routledge Handbook of Translation and Technology. London [etc.]: Routledge. (Routledge handbooks in translation and interpreting studies), pp. 271-288.

Currò, S. (2021). AI+me. Imminent Translated’s Research Center. <https://imminent.translated.com/ai-me>. [Accessed: 20221128].

DePalma, D.A. (2017). Augmented Translation Powers up Language Services. CSA Research. <https://csa-research.com/Blogs-Events/Blog/ArticleID/140>. [Accessed: 20221128].

De Viase, L. (2021). The wealth of languages. Imminent Translated’s Research Center. <https://imminent.translated.com/the-wealth-of-languages>. [Accessed: 20221128].

DGT-Translation Memory (2022). EuropeanComission. <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/language-technology-resources/dgt-translation-memory_en>. [Accessed: 20221128].

eTranslation: Machine translation for public administrations (2022). European Comission. <https://commission.europa.eu/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_en>. [Accessed: 20221128].

Enríquez Raído, V.; Austermühl, F. (2003). Translation, Localization, and Technology: Current Developments. In: Gonzalez, Luis P. (ed.). Speaking in Tongues: Language Across Contexts and Users. València: Publicacions de la Universitat de València, pp. 225–250.

Esselink, B. (2000). A practical guide to localization. Rev ed. Amsterdam [etc.]: John Benjamins. (Language international world directory; 4).

Esselink, B. (2020). Multinational language service provider as user. In: O’Hagan, M (ed.). The Routledge Handbook of Translation and Technology. London [etc.]: Routledge. (Routledge handbooks in translation and interpreting studies), pp. 109-126.

EuroMatrixPlus [20--]. [Website] EuroMatrixPlus. <http://www.euromatrixplus.net>. [Accessed: 20221128].

European Language Technology Resources (2022). European Comission. EU Science Hub. <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/language-technology-resources_en>. [Accessed: 20221128].

Fantinuoli, C. (2018). Computer-assisted interpreting: Challenges and future perspectives. In: Corpas Pastor, G.; Durán Muñoz, I. (eds.). Trends in E-tools and resources for translators and interpreters. Leiden [etc.]: Brill. (Approaches to translation studies; 45), pp. 153-174.

Floridi, L.; et al. (2018). AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. Minds & Machines, n. 28, pp. 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>. [Accessed: 20221210].

Forcada, M.; Ñeco, R. (1997). Recursive hetero-associative memories for translation. In: en J. Mira, R. Moreno-Díaz y J. Cabestany (eds.), Biological and artificial computation: from neuroscience to technology. Berlin [etc.]: Springer. (Lecture notes in computer science; 1240), pp. 453-462.

Georgakopoulou, P. (2019). Technologization of Audiovisual Translation. In: Pérez-González, L. (ed.) The Routledge Handbook of Audiovisual Translation. London: Routledge, pp. 516-539.

Giammarressi, S. (2021). Innovation in localisation. Imminent Translated’s Research Center. <https://imminent.translated.com/innovation-in-localisation>. [Accessed: 20221122].

Gourmet (2022). [Website] Gourmet. <https://gourmet-project.eu/>. [Accessed: 20221122].

Gren, J. (2022). Mesa redonda #tradumatica20_perspectives [Vídeo]. In: #Tradumàtica20: cicle de taules rodones, organitzat per la Revista Tradumàtica, (24 d’octubre). <https://ddd.uab.cat/record/269136>. [Accessed: 20221021].

Kageura, K.; Marshman, E. (2020). Terminology extraction and management. In: O’Hagan, M (ed.). The Routledge Handbook of Translation and Technology. London [etc.]: Routledge. (Routledge handbooks in translation and interpreting studies), pp. 61-77.

Koponen, M.; Mossop, B; Robert, I. S.; Scocchera, G. (2021). (eds.). Translation revision and post-editing: industry practices and cognitive processes. London [etc.]: Routledge.

Markowitz, D. (2021). Transformers, Explained: Understand the Model Behind GPT-3, BERT and T5. Dale on Al. <https://daleonai.com/transformers-explained>. [Accessed: 20221016].

Montero Vázquez, J. M. (2009). Fuzzy matches, friends or foes? = ¿Amigos o enemigos? Panace@, v. 10, n. 29 (Junio), pp. 24-26 <https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/n29_tribuna-MVazquez.pdf>. [Accessed: 20221128].

Moorkens, J. (2022). Ethics and machine translation. In: Kenny, D. (ed.). Machine translation for everyone: Empowering users in the age of artificial intelligence. Berlin: Language Science Presse. (Translation and Multilingual Natural Language Processing 18), pp. 121-140. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6653406>. [Accessed: 20221128].

Moses (2018). Moses: statistical machine translation system. <http://www2.statmt.org/moses/>. [Accessed: 20221128].

MTOUC (2022). [Website] MTOUC. <https://github.com/aoliverg/MTUOC>. [Accessed: 20221128].

MutNTM (2022). [Website] NutNTM. <https://ntradumatica.uab.cat/?s=03>. [Accessed: 20221128].

O’Hagan, M. (ed). (2020). The Routledge Handbook of Translation and Technology. London [etc.]: Routledge. (Routledge handbooks in translation and interpreting studies).

O'Hagan, M.; Ashworth, D. (2002). Translation-mediated communication in a digital world: facing the challenges of globalization and localization. Clevedon, England [etc.]: Multilingual Matters. (Topics in translation; 23).

Oliver, A. (en prensa). Entrenamiento de motores de traducción automática. In: Rico Pérez, C.; Sánchez Ramos, M. Traducción automática y especialidades de traducción, Berlin: Peter Lang.

OpenAI (2022). [Website] OpenAI. <https://openai.com/about/> [Accessed: 20221128].

OPUS-CAT (2022). OPUS-CAT MT Engineand CAT plugins. <https://helsinki-nlp.github.io/OPUS-CAT>. [Accessed: 20221128].

Ramírez-Sánchez, G. (2022). Custom machine translation. In: Kenny, D. (ed.). Machine translation for everyone: Empowering users in the age of artificial intelligence. Berlin: Language Science Press. (Translation and Multilingual Natural Language Processing; 18), pp. 165-186. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6653406>. [Accessed: 20221128].

Roturier, J. (2020). XML for translation technology. In: O’Hagan, M (ed.). The Routledge Handbook of Translation and Technology. London [etc.]: Routledge. (Routledge handbooks in translation and interpreting studies), pp. 45-60.

Sprung, R. C.; Jaroniec, S. (2000). Translating into Success: Cutting-edge strategies for going multilingual in a global age. Amsterdam [etc.]: John Benjamins. <https://doi.org/10.1075/ata.xi>. [Accessed: 20221128].

Torrijos Caruda, C. (2022). Inteligencia artificial y traducción al español: proyección, riesgos y responsabilidad. Puntoycoma: boletín de los traductores españoles, n. 174, pp. 31–40.

#tradumatica20_perspectives [Vídeo] (2022). In: #Tradumàtica20: cicle de taules rodones, organizat per la Revista Tradumàtica, (17 d’octubre). <https://ddd.uab.cat/record/269136>. [Accessed: 20221021].

Vetere, G. (2021). Textnology. Imminent Translated’s Research Center. <https://imminent.translated.com/textnology>. [Accessed: 20221128].

Vieira, L. N. (2020). Post-editing of Machine translation. In: O’Hagan, M. (ed). The Routledge Handbook of Translation and Technology. London [etc.]: Routledge. (Routledge handbooks in translation and interpreting studies), pp. 319-336.

Wright, S. E. (2020). Standards for the language, translation and localization industry. In: O’Hagan, M (ed.). The Routledge Handbook of Translation and Technology. London: Routledge. (Routledge handbooks in translation and interpreting studies), pp. 21-44.

Zetzsche, J. (2020). Freelance translators’ perspectives. In: O’Hagan, M (ed.). The Routledge Handbook of Translation and Technology. London: Routledge. (Routledge handbooks in translation and interpreting studies), pp. 166-182.

Publicades

22-12-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.