Tecnologies de la traducció i formació de traductors: automatització i nous perfils professionals

Autors/ores

  • Diana González Pastor Universitat de València

Resum

La tecnologia, component indissociable de la pràctica traductora, ha evolucionat molt ràpidament en els darrers anys, a la qual cosa s’hi ha sumat el progrés de l’automatització i el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Com a conseqüència, s’ha modificat substancialment la manera en què empreses i traductors desenvolupen la seva labor. Aquest article reflexiona sobre les principals idees exposades a la taula rodona #tradumatica20_didactics, celebrada virtualment el 10 d’octubre de 2022. En aquest fòrum d’intercanvi d’opinions i experiències, va posar-se en relleu l’impacte que la nova realitat del sector professional té en la formació de traductors i la necessitat d’incorporar les tecnologies de la traducció als graus de Traducció i Interpretació per poder satisfer la demanda de nous perfils professionals del sector, condicionats per l’ús creixent de la traducció automàtica.

Paraules clau

tecnologies de la traducció, formació de traductors, automatització, perfils professionals, traducció automàtica

Referències

Alcalde Peñalver, E.; Santamaría Urbieta, A. (2021). Nuevas tecnologías en Traducción: ¿cuentan las universidades españolas con los recursos para la actualización del profesorado?. Lenguas Modernas, n. 58, pp. 87-107. <https://lenguasmodernas.uchile.cl/index.php/LM/article/view/66435>. [Accessed: 20221201].

Bawa-Mason, S. (2018). The Translation Sector of the Future: Indications from the FIT 2017 Conference. Disruption and Diversification. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, n. 16, pp. 71-84. <https://doi.org/10.5565/rev/tradumatica.213>. [Accessed: 20221202].

Bowker, L. (2015). Computer-aided machine translation: translator training. In: Sin-Wai, C. (ed.). Routledge Encyclopedia of Translation Technology. London [etc.]: Routledgte, pp. 88-104.

Calvo, E. (2017). Servicios de valor añadido en contextos situacionales en Traducción: de los proyectos al portafolio. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, v. 11, n. 2, pp. 136-154. <https://doi.org/10.19083/ridu.11.576>. [Accessed: 20221202].

Candel Mora, M. A. (2017). Retos y mutabilidad del perfil profesional del traductor en las industrias de la lengua del siglo XXI. In: Ortega Arjonilla, E.; Martínez López, A. B.; García Luque, F. (eds.). Cartografía de la traducción, la interpretación y las industrias de la lengua. Granada: Comares. (Colección Interlingua; 178), pp. 281-294.

Cánovas, M. (2020). Entorno personal de aprendizaje y portafolios electrónicos en estudios de traducción. E-aesla, n. 6, pp. 278-289. <https://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/pdf/06/20.pdf>. [Accessed: 20221202].

Cánovas, M.; Cid-Leal, P. (2013). Formación y tecnologías de la traducción. Editorial. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, pp. 244-246. <https://doi.org/10.5565/rev/tradumatica.56>. [Accessed: 20221202].

Cid-Leal, P.; Espín-García, M. C.; Presas, M. (2019). Traducción automática y posedición: perfiles y competencias en los programas de formación de traductores. In: Tolosa Igualada, M.; Echeverri, A. (eds). Porque algo tiene que cambiar: la formación de traductores e intérpretes: presente & futuro = Because something should change: Present & Future Training of Translators and Interpreters. MonTI monografías de traducción e interpretación, n. 11, pp. 187-214. <https://doi.org/10.6-035/MonTI.2019.11.7>. [Accessed: 20221115].

De Palma, D. A. (2017). Augmented Translation Powers up Language Services. CSAResearch (February). <https://csa-research.com/Blogs-Events/Blog/Augmented-Translation-Powers-up-Language-Services>. [Accessed: 20221209].

De Palma, D. A; Lommel, A. (2022). The Language Services Market 2022 (report). Boston: Common Sense Advisory. <https://insights.csa-research.com/reportaction/305013412/Marketing>. [Accessed: 20221209].

Díaz Fouces, O. (2011). ¿Merece la pena introducir el software libre en la formación de traductores profesionales? In: Cánovas, M.; Delgar, G.; Keim, L.; Khan, S.; Pinyana, A. (eds). Language and Translation Teaching in Face-to-Face and Distance Learning. Vic: Universitat de Vic, pp. 1-22.

Díaz Fouces, O. (2019). Algunas consideraciones sobre el papel de las tecnologías en los estudios de traducción y la formación de traductores = Some Considerations on the Role of Technology in Translation Studies and in Translator Training. Hikma, v. 18, n. 1, pp. 57-84. <https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/19473>. [Accessed: 20221209].

Doherty, S. (2016). The Impact of Translation Technologies on the Process and Product of Translation. International Journal of Communication, n. 10, p. 947-969. <https://doi.org/10.1080/1750399X.2014.937571>. [Accessed: 20221209].

Doherty, S.; Kenny, D. (2014). The design and evaluation of a Statistical Machine Translation syllabus for translation students. The Interpreter and Translator Trainer, v. 8, n. 2, p. 295–315. <https://doi.org/10.1080/1750399X.2014.937571>. [Accessed: 20221209].

European Masters in Translation (2022). European Masters in Translation Competence Framework 2022. European Comission. <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_20-17_en_web.pdf>. [Accesed: 20221208].

Gaspari, F.; Almaghout, H; Doherty, S. (2015). A survey of machine translation competences: insights for translation technology educators and practitioners. Perspectives: Studies in Translatology, v. 23, n. 3, pp. 333-358. <https://doi.org/10.1080/0907676X.2014.979842>. [Accessed: 20221209].

González Davies, M.; Enríquez Raído, V. (2016). Situated learning in translator and interpreter training: bridging research and good practice. The Interpreter and Translator Trainer, v, 10, n. 1, pp. 1-11. <https://doi.org/10.1080/1750399X.2016.1154339>. [Accessed: 20221208].

González Pastor, D. (2021). Introducing Machine Translation in the Translation Classroom: A Survey on Students’ Attitudes and Perceptions. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, n. 19, pp. 47-65. <https://doi.org/10.5565/rev/tradumatica.273>. [Accessed: 20221209].

González Pastor, D.; Rico, C. (2021). POSEDITrad: la traducción automática y la posedición para la formación de traductores e intérpretes. Revista digital de investigación en docencia universitaria, v. 15, n. 1, art. e1213. <https://doi.org/10.19083/10.19083/ridu.2021.1213>. [Acceso: 20221209].

Hurtado Albir, A. (2015). The Acquisition of Translation Competence. Competences, Tasks, and Assessment in Translator Training. Meta: Journal des traducteurs = Meta: Translators’ Journal, v. 60 n. 2 (Août), pp. 256–280. <https://doi.org/10.7202/1032857ar>. [Accessed: 20221208].

Jiménez Serrano, O. (2019). Foto fija de la interpretación simultánea remota al inicio del 2020. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, n. 17, pp. 59-80. <https://doi.org/10.5565/rev/tradumatica.239>. [Accessed: 20221208].

Kelly, D. (2008). Training the Trainers: Towards a Description of Translator Trainer Competence and Training Needs Analysis. TTR: Traduction, Terminologie, Redaction, v. 21, n. 1, pp. 99–125. <https://doi.org/10.7202/029688ar>. [Accessed: 20221208].

Kenny, D. (2020). Technology and translator training. In: O’Hagan, M. (ed.). The Routledge Handbook of Translation and Technology. London [etc.]: Routledge. (Routledge handbooks in translation and interpreting studies).

Kiraly, D. (2000). A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowerment from Theory to Practice. Manchester [etc.]: St. Jerome.

Kiraly, D. (2012). Growing a Project-Based Translation Pedagogy: a Fractal Perspective. Meta: Journal des traducteurs = Meta: Translators’ Journal, v. 57, n. 1, pp. 82-95. <https://doi.org/10.7202/1012742ar>. [Accessed: 20221209].

Man, D.; Mo, A.; Chau, M. H.; O’Toole, J. M.; Lee, C. (2019). Translation technology adoption: evidence from a post-graduate programme for student translators in China. Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice, v. 28, n. 2, pp. 256-270. <https://doi.org/10.1080/0907676X.2019.1677730>. [Accessed: 20221209].

Marshman, E.; Bowker, L. (2012). Translation Technologies as Seen through the Eyes of the Educators and Students: Harmonizing Views with the Help of a Centralized Teaching and Learning Resource. In: Hubscher-Davidson S.; Borodo, M. (eds.). Global Trends in Translator and Interpreter Training. London: Continuum. (Continuum advances in translation studies), pp. 69–95.

Massardo, I.; van der Meer, J. (2017). The translation industry in 2022: A report from the TAUS Industry Summit. TAUS. https://www.taus.net/think-tank/reports/event-reports/the-translation-industry-in-2022 [Accessed: 20221201].

Massey, G. (2017). Machine Learning: implications for translator education. Lebende Sprachen, v. 62, n. 2, pp. 300–312. <https://doi.org/10.1515/les-2017-0021>. [Accessed: 20221209].

Massey, G.; Kiraly, D.; Ehrensberger-Dow, M. (2019). Training translator trainers: An introduction. The Interpreter and Translator Trainer, v. 13, n. 3, pp. 211-215. <https://doi.org/10.1080/1750399X.2019.1647821>. [Accessed: 20221129].

Melby, A. K.; Hague, D. R. (2019). A singular(ity) preoccupation: Helping translation students become language-services advisors in the age of machine translation. In: Sawyer, D. B.; Austermühl, F.; Enríquez Raído, V. (eds.). The evolving curriculum in interpreter and translator education: stakeholder perspectives and voices. Amsterdam [etc.]: John Benjamins. (American Translators Association Scholarly Monograph Series; v. 19), pp. 204-227.

Mellinger, C. D. (2017). Translators and machine translation: knowledge and skills gaps in translator pedagogy. The Interpreter and Translator Trainer, v. 11, n. 4, pp. 280-293. <https://doi.org/10.1080/1750399X.2017.1359760>. [Accessed: 20210903].

Mellinger, C. D. (2018). Problem-based learning in computer-assisted translation pedagogy. Hermes: Journal of Language and Communication in Business, n. 57, pp. 195–208. <https://doi.org/10.7146/hjlcb.v0i57.106205> [Accessed: 20210903].

Mercader, C. (2019). Las resistencias del profesorado universitario a la utilización de las tecnologías digitales. Aula Abierta, v. 48, n. 2, pp. 167–174. <https://doi.org/10.17811/rifie.48.2.2019.167-174>. [Accessed: 20221129].

Mitchell-Schuitevoerder, R. (2020). A Project-Based Approach to Translation Technology. London [etc.]: Routledge. (Translation practices explained).

Nitzke, J.; Tardel, A.; Hansen-Schirra, S. (2019). Training the modern translator: The acquisition of digital competencies through blended learning. The Interpreter and Translator Trainer, v. 13, n. 3, pp. 292-306. <https://doi.org/10.1080/1750399X.2019.1656410>. [Accessed: 20221118].

Nitzke, J.; Hansen-Schirra, S. (2021). A short guide to post-editing. Berlin: Language Science Press. (Translation and Multilingual Natural Language Processing; 16). <https://zenodo.org/record/5646896#.Y5Y1bXbMI2w>. [Accessed: 20221118].

O’Brien, S. (2002). Teaching Post-editing: A proposal for Course Content. In: Proceedings of the 6th EAMT Workshop: Teaching Machine Translation: November 14-15, Manchester, England. European Association for Machine Translation. <https://aclanthology.org/2002.eamt-1.11>. [Accessed: 20221118].

Olohan, M. (2019). Sociological approaches to translation technology. In: M. O’Hagan (ed.). The Routledge Handbook of Translation and Technology. London [etc.]: Routledge. (Routledge handbooks in translation and interpreting studies). pp. 384-397.

Orlando, M. (2016). Training 21st Century Translators and Interpreters: At the Crossroads of Practice, Research and Pedagogy. Berlin: Frank & Timme. (Transkulturalität Translation Transfer; 21).

Orlando, M. (2019). Training and educating interpreter and translator trainers as practitioners-researchers-teachers. The Interpreter and Translator Trainer, v. 13, n. 3, pp. 216-232. <https://doi.org/10.1080/1750399X.2019.1656407>. [Accessed: 20221118].

Pym, A. (2013). Translation Skill-Sets in a Machine-Translation Age. Meta: Journal des traducteurs = Meta: translators’ journal, v. 58, n. 3, pp. 479-672. <https://doi.org/10.7202/1025047ar>. [Accessed: 20221116].

Rico, C. (2017a). The ePortfolio: constructing learning in translation technology. The Interpreter and Translator Trainer, v. 11, n. 1, pp. 79-95. <https://doi.org/10.1080/1750399X.2017.1306995>. [Accessed: 20221116].

Rico, C. (2017b). La formación de traductores en traducción automática. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, n. 15, pp. 75-96. <https://doi.org/10.5565/rev/tradumatica.200>. [Accessed: 20221118].

Rico, C.; Torrejón, E. (2012). Skills and Profile of the New Role of the Translator as MT Post-editor. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, n. 10, pp. 166-178. <https://ddd.uab.cat/pub/tradumatica/tradumatica_a2012n10/tradumatica_a2012n10p166.pdf>. [Accessed: 20221118].

Rico, C.; González Pastor, D. (2022). The role of machine translation in translation education: A thematic analysis of translator educators’ beliefs. Translation and Interpreting: The International Journal for Translation & Interpreting Research, v. 14, n. 1, pp. 177-197. <https://www.trans-int.org/index.php/transint/article/view/1341/408>. [Accessed: 20221118].

Roiss, S.; Zimmermann González, P. (2020). DeepL y su potencial para el desarrollo de la capacidad de análisis crítico en la clase de traducción inversa. Hermēneus: revista de traducción e interpretación, n. 22, pp. 363-382. <https://doi.org/10.24197/her.22.2020.363-382>. [Accessed: 20221115].

Rodríguez de Céspedes, B. (2019). Translator Education at a Crossroads: the Impact of Automation. Lebende Sprachen, v. 64, n. 1, pp. 103-121. <https://doi.org/10.1515/les-2019-0005>. [Accessed: 20221116].

Samson, R. (2013). El aprendizaje de las herramientas informáticas en la formación del traductor. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció, n. 11, pp. 247-256. <https://doi.org/10.5565/rev/tradumatica.54>. [Accessed: 20221021].

#tradumatica20_didactics [Vídeo] (2022). In: #Tradumàtica20: cicle de taules rodones, organitzat per la Revista Tradumàtica, (10 d’octubre), <https://ddd.uab.cat/record/269134>. [Accessed: 20221021].

#tradumatica20_research [Vídeo] (2022). In: #Tradumàtica20: cicle de taules rodones, organitzat per la Revista Tradumàtica, (17 d’octubre), <https://ddd.uab.cat/record/269135>. [Accessed: 20221021].

#tradumatica20_perspectives [Vídeo] (2022). In: #Tradumàtica20: cicle de taules rodones, organitzat per la Revista Tradumàtica, (24 d’octubre), <https://ddd.uab.cat/record/269136>. [Accessed: 20221021].

#tradumatica20_market [Vídeo] (2022). In: #Tradumàtica20: cicle de taules rodones, organitzat per la Revista Tradumàtica, (7 de novembre), <https://ddd.uab.cat/record/269137>. [Accessed: 20221021].

Vargas-Sierra, C. (2020). La estación de trabajo del traductor en la era de la inteligencia artificial: hacia la traducción asistida por conocimiento. Pragmalingüística, n. 28, pp. 166-187. <http://dx.doi.org/10.25267/Pragmalinguistica.2020.i28.09>. [Accessed: 20221210].

Wang, H. (2013). A constructive technology curriculum for MTI education from the perspective of language service industry technologies. Chinese Translators Journal, v. 34, n. 6, pp. 23–28.

Publicades

22-12-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.