Conseqüències de la traducció automàtica neuronal sobre les llengües d'arribada

Autors/ores

Resum

En l'article s'aborden les conseqüències de l'ús de la traducció automàtica neuronal entrenada a partir de corpus obtinguts de traduccions de gèneres textuals específics produïts en contextos professionals concrets. Fenòmens com el de translationese i el de post-editese vinculats a l'ús de la traducció automàtica marquen la necessitat d'orientar la recerca cap a noves maneres d'abordar la qualitat en la traducció professional. Des d'una perspectiva de salvaguardar les llengües com a patrimoni cultural immaterial es plantegen diverses qüestions relacionades amb l'efecte que pot tenir, en les cultures i llengües d'arribada, l'ús de la traducció automàtica, en termes de percepció i de qualitat i com el seu ús pot arribar a alterar l'estàndard.  S'apunta la necessitat de definir llindars de qualitat de la traducció que vagin més enllà dels aspectes més relacionats amb la detecció d'errors, que és el tipus de correcció amb més viabilitat econòmica.

Paraules clau

Traducció automàtica, translationese, post-editese, cultura immaterial, traducció automàtica neuronal, qualitat de traducció

Referències

Almazroei, Samar A., Haruka Ogawa, and Devin Gilbert. (2019) "Investigating Correlations Between Human Translation and MT Output." Proceedings of the Second MEMENTO workshop on Modelling Parameters of Cognitive Effort in Translation Production.

Ayoub, Kareem, Payne, Kenneth. (2016) "Strategy in the age of artificial intelligence." Journal of Strategic Studies 39.5-6: 793-819. https://doi.org/10.1080/01402390.2015.1088838

Baker, M. (1993) "Corpus linguistics and translation studies: Implications and applications". In M. Baker, G. Francis, & E. Tognini-Bonelli (Eds.), Text and technology: In honour of John Sinclair, Amsterdam: John Benjamins, pp. 233-252.

https://doi.org/10.1075/z.64.15bak

Castilho, Sheila, et al. (2017) "Is neural machine translation the new state of the art?." The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 108.1, pp. 109-120. https://doi.org/10.1515/pralin-2017-0013

Daems, J., De Clercq, O., & Macken, L. (2017) "Translationese and post-editese: How comparable is comparable quality?" Linguistica Antverpiensia, New Series: Themes in Translation Studies, 16, pp. 89-103.

Farajian, M. Amin, et al. (2017) "Neural vs. phrase-based machine translation in a multi-domain scenario." Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Volume 2, Short Papers. https://doi.org/10.18653/v1/E17-2045

Fiederer, Rebecca, Sharon O'Brien. (2009) "Quality and machine translation: A realistic objective." The Journal of Specialised Translation 11, pp. 52-74.

Forcada, Mikel L. (2017)"Making sense of neural machine translation." Translation spaces 6.2, pp. 291-309. https://doi.org/10.1075/ts.6.2.06for

Freitag, M., Caswell, I., and Roy, S. (2019) "APE at Scale and its Implications on MT Evaluation Biases." In Fourth Conference on Machine Translation (WMT) (2019) Vol. 2, pp. 34-44. Florence. Retrieved from https://arxiv.org/pdf/1904.04790.pdf

Junczys-Dowmunt, M. (2019) "Microsoft Translator at WMT 2019: Towards Large-Scale Document-Level Neural Machine Translation." In Fourth Conference on Machine Translation (WMT) Vol. 2: 424-432). Florence. Retrieved from http://www.statmt.org/wmt19/pdf/WMT0021.pdf https://doi.org/10.18653/v1/W19-5321

Kersting, Kristian, and Ulrich Meyer. (2018)"From big data to big artificial intelligence?." Künstliche Intelligenz 32, pp. 3-8. https://doi.org/10.1007/s13218-017-0523-7

Large, Duncan. (2018) "Could Google Translate Shakespeare?." In Other Words 52.

Moorkens, Joss, et al. (2018) "Translators' perceptions of literary post-editing using statistical and neural machine translation." Translation Spaces 7.2, pp. 240-262.

https://doi.org/10.1075/ts.18014.moo

Myle, S. E., Marc', O., Ranzato, A., & Auli, M. (2019) "On The Evaluation of Machine Translation Systems Trained With Back-Translation." Retrieved from https://arxiv.org/pdf/1908.05204.pdf

Toral, Antonio. (2019)"Post-editese: an Exacerbated Translationese." arXiv preprint arXiv:1907.00900

UNESCO, ICH. (2016) "Basic texts of the 2003 convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage.".

Vasiļjevs, Andrejs, et al. (2019) "Competitiveness Analysis of the European Machine Translation Market." Proceedings of Machine Translation Summit XVII Volume 2: Translator, Project and User Tracks.

Biografies de l'autor/a

Pilar Sánchez-Gijón, Universitat Autònoma de Barcelona

Grup Tradumàtica

 

Ramon Piqué Huerta, Universitat Autònoma de Barcelona

Grup Tradumàtica

Publicades

30-12-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.