Com ensenyar postedició de traducció automàtica a una segona llengua: una proposta didàctica per a l’aprenentatge de llengües

Hong Zhang, Olga Torres-Hostench

Resum

L’article presenta una proposta didàctica per a la postedició d’errors de traducció automàtica (TA), avaluada mitjançant pretest/postest amb grup de control i grup experimental. A partir dels resultats obtinguts s’observa que la postedició cap a una segona llengua és factible, tot i que s’aconsella una formació en postedició orientada a tipus d’errors específics i, també, molta pràctica.

Paraules clau

traducció automàtica (TA), postedició (PE), formación en postedició, segones llengües

Text complet:

PDF (Español)

Referències

Anderson, D. D. (1995). Machine translation as a tool in second language learning. CALICO, 13(1), 68-97. DOI: 10.1558/cj.v13i1.

Chang, S. R. (2012). 西班牙语高级口译教[Curso avanzado de interpretación español-chino]. Shang hai: Editorial de la educación de lenguas extranjeras de Shanghai.

Clifford, J., L. Merschel & J. Munné (2013). Tanteando el terreno: ¿Cuál es el papel de la traducción automática en el aprendizaje de idiomas? @tic. revistad’innovació educativa, 0 (10), 108–121. DOI: 10.7203/attic.10.2228

García, I. (2010). Can Machine Translation Help the Language Learner? ICT for Language Learning Proceedings 2010.

Garcia, I., & Pena, M., I. (2011). Machine translation-assisted language learning: writing for beginners. Computer Assisted Language Learning, 24 (5), 471-487. DOI: 10.1080/09588221.2011.582687

Lewis, D. (1997). Machine translation in a modern languages curriculum. Computer assisted Language Learning, 10, 255-271. DOI: 10.1080/0958822970100305

Loffler-Laurian, A. M. (1983). Pour une typologie des erreurs dans la traduction automatique. Multilingua-Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication, 2(2), 65-78. DOI: 10.1515/mult.1983.2.2.65

Loffler-Laurian, A. M. (1985). Traduction automatique et style (Machine Translation and Style). International Journal of Translation, 31(2), 70-76.

Mitamura, T. & Nyberg, E. (1995). Controlled English for Knowledge-Based MT: Experience with the KANT System. Proceedings of TMI-95.

Mitkov, R., Lee, K. H., Kim, H., & Choi, K. S. (1997). English-to-Korean machine translation and anaphor resolution. Literary and linguistic computing, 12(1), 23-30. DOI: 10.1093/llc/12.1.23

Niño, A. (2009). Machine translation in foreign language learning: language learners' and tutors' perceptions of its advantages and disadvantages. ReCALL European Association for Computer Assisted Language Learning (21), 241-258. DOI: 10.1017/S0958344009000172

Pegenaute, L. (1996). La traducción como herramienta didáctica. Contextos XIV/27-28, 107-125.

Sánchez-Gijón, P., & Torres-Hostench. O. (2014). MT Post-editing into the mother tongue or into a foreign language? Spanish-to-English MT translation output post-edited by translation trainees. Proceedings of the Third Workshop on Post-Editing Technology and Practice. 11th Conference of the Association for Machine Translation in the Americas, 5-19.

Sheng, L. (2006). 西汉翻译教程 [Curso de traducción del español al chino]. Pekin: Editorial de la educación e investigación de lenguas extranjeras de Beijing.

Zhang, H. (2019). Formación en posedición de traducción automática para estudiantes de lenguas extranjeras. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona [tesi doctoral en TDX]

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2020 Olga Torres-Hostench
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons