Estudi de la fiabilitat de la Viquipèdia com a recurs terminològic

Autors/ores

Resum

En l’àmbit de la traducció especialitzada es considera que la Viquipèdia no és un recurs d’informació especialitzat fiable degut al fet que qualsevol usuari, sigui especialista o no de la matèria, pot redactar un article. En aquest article es vol determinar el grau de fiabilitat de la Viquipèdia com a recurs terminològic especialitzat per als traductors, a partir d’unes tasques que hem definit per tal d'avaluar i valorar el contingut especialitzat.

Paraules clau

Viquipèdia, terminologia, àmbit especialitzat, extracció de termes, candidats a terme

Referències

Alonso, Elisa (2015). “Analysing the use and perception of Wikipedia in the professional context of translation”. JoSTrans: The Journal of Specialised Translation, n. 23 (January), p. 89-116. <http://www.jostrans.org/issue23/art_alonso.php> [Consulta: 10 de septiembre de 2017].

Cajal Mariñosa, Sergio (2014). Extracción de una terminología multilingüe de Wikipedia. Proyecto final de carrera. Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB); Universitat Politècnica de Catalunya UPC. Barcelona. Enginyeria Informàtica, Pla 2003. <https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/21683?locale-attribute=es> [Consulta: 22 de julio de 2017].

Erdmann, Maike [et al.] (2008). “Extraction of bilingual terminology from a multilingual web-based encyclopedia”. Journal of Information Processing, v. 16, (July), p. 68-79. <http://doi.org/10.2197/ipsjjip.16.68> [Consulta: 10 de septiembre de 2017].

Medelyan, Olena [et al.] (2009). “Mining meaning from Wikipedia”. International Journal of Human-Computer Interactions, v. 67, n. 9, p. 716-754.

<https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0809/0809.4530.pdf>, [Consulta: 22 de julio de 2017].

Oliver González, Antoni (2016). Herramientas tecnológicas para traductores. 1.ª ed. Barcelona: Editorial UOC. (Manuales; 423), (Manuales. Lingüística y traducción).

Pazienza, Maria Teresa; Pennacchiotti, Marco; Zanzotto, Fabio Massimo (2005). “Terminology extraction: an analysis of linguistic and statistical approaches”. En: Sirmakessis, S. (ed.). Knowledge mining: proceedings of the NEMIS 2004 Final conference. Berlin [etc.]: Springer, p. 255-279. (Studies in Funzziness and Soft Computing; 185). <https://doi.org/10.1007/3-540-32394-5_20> [Consulta: 4 de agosto de 2017].

Vivaldi, Jorge; Rodríguez, Horacio (2012). “Using Wikipedia for Domain Terms Extraction”. En: Worshop on the Creation, Harmonization and Application of Terminology Resources: Proceedings of CHAT 2012: The 2nd Workshop on the Creation, Harmonization and Application of Terminology Resources, p. 3-10. <http://upcommons.upc.edu/handle/2117/23104> [Consulta: 22 de julio de 2017].

--- (2011). “Extracting terminology from Wikipedia”. Procesamiento del Lenguaje Natural, n. 47 (septiembre), p. 65-73.<http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/981/734> [Consulta: 22 de septiembre de 2017].

--- (2010). “Finding domain terms using Wikipedia”. En: Proceedings of the 7th LREC International Conference, p. 386-393. <http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/pdf/748_Paper.pdf> [Consulta: 22 de julio de 2017].

Zesch, Torsten; Müller, Christof; Gurevych, Iryna (2008). “Extracting lexical semantic knowledge from Wikipedia and Wiktionary”. En: Proceedings of the 6th LREC International Conference, p.1646-1652. <https://pdfs.semanticscholar.org/065a/29adca32f66c16005de3f48ebb3512c8baf1.pdf> [Consulta: 20 de agosto de 2017].

Biografies de l'autor/a

Antoni Oliver, Universitat Oberta de Catalunya

Estudis d'Arts i Humanitats
Universitat Oberta de Catalunya

Mercè Vàzquez, Universitat Oberta de Catalunya

Estudis d'Arts i Humanitats
Universitat Oberta de Catalunya

Georgina Ubide, Universitat Oberta de Catalunya

Estudis d'Arts i Humanitats
Universitat Oberta de Catalunya

Publicades

29-12-2017

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.