Analysis of translation errors and evaluation of pre-editing rules for the translation of English news texts into Spanish with Lucy LT

Autors/ores

  • Julia Mercader-Alarcón Universitat d'Alacant Universitat Autònoma de Barcelona
  • Felipe Sánchez-Matínez Universitat d’Alacant

Resum

En aquest article, s’estudia l’efecte de les regles de preedició en la qualitat de les traduccions produïdes pel sistema de TA Lucy LT en la traducció anglès-espanyol d’articles de notícies. Per a això, es va realitzar una anotació d'errors dels primers 200 segments del corpus News Crawl: articles from 2014 i es van elaborar 8 regles de preedició. El resultat d’aplicar aquestes regles a un conjunt diferent de segments del mateix corpus va ser una reducció de la taxa d'error per paraula d’un 11% aproximadament.

 

Paraules clau

traducció automàtica, patrons d’errors de traducció, regles de preedició, avaluació de la traducció automàtica, Lucy LT, anotació d'errors, anàlisi d'errors, Multidimensional Quality Metrics

Referències

Burchardt, A. & Lommel, A. (2014). Practical Guidelines for the Use of MQM in Scientific Research on Translation Quality <http://www.qt21.eu/downloads/MQM-usage-guidelines.pdf> [Download on 26 February 2015].

EMNLP 2015: Tenth Workshop on Statistical Machine Translation. (2015). News Crawl: articles from 2014 [corpus] <http://www.statmt.org/wmt15/training-monolingual-news-crawl/news.2014.en.shuffled.gz> [Download on 8 March 2015].

Forcada, M. L. et al. (2011). “Apertium: a free/open-source platform for rule-based machine translation”. Machine Translation, 25(2), 127-144.

Görög, A. (2014). “Quantifying and benchmarking quality: the TAUS

Dynamic Quality Framework”. Tradumática, 12, 443-454 <http://revistes.uab.cat/tradumatica/article/view/n12-gorog2/pdf> [Download on 8 March 2015].

Hutchins, J. (1996). Evaluation of machine translation and translation tools. Norfolk: University of East Anglia.

Koby, G. S. et al. (2014). “Defining Translation Quality”. Tradumática, 12, 413-420. <http://revistes.uab.cat/tradumatica/article/view/n12-koby-fields-hague-etal/pdf> [Download on 8 March 2015].

Kohl, J. R. (2008). The Global English Style Guide: Writing Clear, Translatable Documentation for a Global Market. Cary (NC): SAS Institute Inc.

Lommel, A. & Melby, A. K. (2014). Multidimensional Quality Metrics (MQM) Issue types. Version 0.2.0 (2014-08-19) <http://www.qt21.eu/mqm-definition/issues-list-2014-08-19.html> [Download on 26 February 2015].

Lommel, A. et al. (2014). “Multidimensional Quality Metrics (MQM): A Framework for Declaring and Describing Translation Quality Metrics”. Tradumática, 12, 455-463 <http://revistes.uab.cat/tradumatica/article/view/n12-lommel-uzskoreit-burchardt/pdf> [Download on 12 March 2015].

Lommel, A. et al. (2015a). Multidimensional Quality Metrics (MQM) Definition. Version 0.3.0 (2015-01-20) <http://www.qt21.eu/mqm-definition/definition-2015-01-20.html> [Download on 26 February 2015].

Lommel, A.et al. (2015b). Multidimensional Quality Metrics (MQM) Definition. Version 0.9.3 (2015-06-16) <http://www.qt21.eu/mqm-definition/definition-2015-06-16.html> [Download on 30 June 2015].

Lommel, A. et al. (2015c). Multidimensional Quality Metrics (MQM) Issue types. Version 0.5.1 (2015-06-16) <http://www.qt21.eu/mqm-definition/issues-list-2015-05-27.html> [Download on 30 June 2015].

Plitt, M. & Masselot, F. (2010). “A Productivity Test of Statistical Machine

Translation Post-Editing in a Typical Localisation Context”. The Prague

Bulletin of Mathematical Linguistics, 93, 7-16 <https://ufal.mff.cuni.cz/pbml/93/art-plitt-masselot.pdf> [Download on 2 November 2015]. See also <http://langtech.autodesk.com/productivity.html>.

Sánchez-Martínez, F. (2012). “Motivos del creciente uso de la traducción automática seguida de posedición”. Tradumática, 10, 150-156 <http://revistes.uab.cat/tradumatica/article/view/24/PDF> [Download on 8 March 2015].

TAUS. (2011a). Adequacy/Fluency Evaluation <https://www.taus.net/knowledgebase/index.php?title=Adequacy/fluency_evaluation> [Download on 4 March 2015].

TAUS. (2011b). Adequacy/Fluency Process Guide <https://www.taus.net/knowledgebase/index.php?title=Adequacy/fluency_process_guide> [Download on 4 March 2015].

TAUS. (2011c). Dynamic Quality Framework <https://www.taus.net/knowledgebase/index.php?title=Dynamic_Quality_Framework> [Download on 4 March 2015].

TAUS. (2011d). Error Typology <https://www.taus.net/knowledgebase/index.php?title=Error_typology_evaluation> [Download on 4 March 2015].

Thicke, L. (2011). “Improving MT results: a study”. Multilingual (Jan/Feb 2011), 22(1), 37-40 <http://lexworks.com/cms/wp-content/uploads/2012/07/Improving_MT_Results_Multilingual_01-11.pdf> [Download on 15 March 2015].

Van der Meer, A. (2015). “DQF and MQM Harmonized to Create an Industry-Wide Quality Standard” <https://www.taus.net/think-tank/news/press-release/dqf-and-mqm-harmonized-to-create-an-industry-wide-quality-standard> [Download on 30 June 2015].

Biografies de l'autor/a

Julia Mercader-Alarcón, Universitat d'Alacant Universitat Autònoma de Barcelona

Estudiante del máster en Tradumática

Felipe Sánchez-Matínez, Universitat d’Alacant

Grup Transducens
Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Publicades

31-12-2016

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.