La recerca en traducció i qualitat, cosa de dos

Pilar Sánchez-Gijón

Resum

La qualitat en traducció és un concepte latent en la investigación dels Estudis de Traducció i Interpretació. Per tal de valorar si una traducció és de qualitat o no generalment es compta amb dos elements: un marc per tal de fixar la categoría d’errors i valorar-ne la puntuació, i un revisor o un conjunt de revisors que l’apliquen. Tanmateix, resulta molt habitual trobar-se amb investigacions on els resultat son inconsistents entre sí degut a la subjectivitat en l’aplicació de la categoria d’errors. Aquest article es proposa fer èmfasi en aquells aspectes metodològics que permeten superar les limitacions provocades per la subjectivitat.

Paraules clau

metodologia de la investigació, traducció, qualitat, industria de la traducció, Estudis de Traducció i Intepretació

Text complet:

PDF (Español)

Referències

Aranberry, N. (2014) “Posedición, productividad y calidad”. A: Revista Tradumàtica, Translation and Quality,12: 471-477. [Consulta: 29/12/2014]

Ehrensberger-Dow, Maureen. (2014). “Challenges of translation process research at the workplace”. A: MonTI Monographs in Translation and Interpreting, 7: 355-383.

Fields, P. et al. (2014) “What Is Quality? A Management Discipline and the Translation Industry Get Acquainted”. A: Revista Tradumàtica, Translation and Quality,12: 404-412. [Consulta: 29/12/2014]

Koby, G. et al. (2014) “Defining Translation Quality”. A: Revista Tradumàtica, Translation and Quality,12: 413-420. [Consulta: 29/12/2014]

Lacruz, I. (2014). “Cognitive Demand and Cognitive Effort in Post-Editing”. A: Third Workshop on Post-Editing Technology and Practice.

AMTA 2014, Ed. S. O’Brien, M. Simard, and L. Specia : 73:84. < http://www.amtaweb.org/AMTA2014Proceedings/AMTA2014Proceedings_PEWorkshop_final.pdf> [Consulta: 29/12/2014]

Martín-Mor, A. (2009). La interferència lingüística en entorns de Traducció Assistida per Ordinador: Recerca empíricoexperimental. Tesis doctoral, Doctorat de Traducció i Estudis Interculturals, Universitat Autònoma de Barcelona, 27/9/2009. < http://tdx.cat/handle/10803/83987> [Consulta: 29/12/2014]

Martín-Mor, A.; Piqué, R.; Sánchez-Gijón, P. (2014) “Cambios en el paradigma de la traducción digitalizada”. A: IX Simposio de Traducción, Terminología e Interpretación Cuba – Quebec – Canadá. La Habana 10/12/2014.

Melby, A. et al. (2014) “Defining the Landscape of Translation”. A: Revista Tradumàtica, Translation and Quality,12: 392-403. [Consulta: 29/12/2014]

O’Brien, S.; Saldanha; G. (2013). Research Methodologies in Translation Studies. Manchester: St. Jerome.

Pym, A. et al. (2014) “Work placements in doctoral research training in the humanities: Eight cases from Translation Studies”. A: Across 15(1): 1-23.

Sánchez-Gijón, P.; Torres-Hostench, O. (2014). “MT Post-Editing into the Mother Tongue or into a Foreign Language? Spanish-English MT Output Post-Edited by Translation Trainees”. A: Third Workshop on Post-Editing Technology and Practice. AMTA 2014, Ed. S. O’Brien, M. Simard, and L. Specia : 5:19. < http://www.amtaweb.org/AMTA2014Proceedings/AMTA2014Proceedings_PEWorkshop_final.pdf> [Consulta: 29/12/2014]

Teixeira, C. (2014). The Impact of Metadata on Translator Performance: How Translators Work with Translation Memories and Machine Translation. Doctoral Thesis, URV – KU Leuven, 17/12/2014.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2014 Pilar Sánchez-Gijón
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons