La formació d’avaluadors de la qualitat

Ignacio García

Resum

En aquests moments en què la creació de continguts és a l'abast de tots, el concepte tradicional de qualitat no sempre serveix. No tots els textos tenen el mateix interès: uns són duradors i de vital importància; altres, efímers i trivials. Amb la vista sempre posada en els primers, tant els traductors com els que ensenyen o avaluen traduccions troben ara difícil decidir què és qualitat (o què és l'apropiat en cada cas) amb la rapidesa que exigeixen els segons. És per això que estan apareixent nous criteris per avaluar i noves eines per ajudar a aplicar aquests criteris amb objectivitat i transparència. L'estudiant de traducció que s'hagi familiaritzat en les seves classes amb aquests criteris i eines estarà més ben preparat per distribuir el seu temps, autoavaluar el seu treball i revisar el treball d'altres. Aquesta formació millorarà l'estatus professional del traductor ja que el capacitarà per dissenyar solucions a mida, a cercar termes de referència o a procedir a l'aprovació final d'un treball després d'haver aplicat els controls de qualitat pertinents.

Paraules clau

avaluació de la qualitat de la traducció; control de qualitat; dynamic quality framework; multidimensional quality metrics; especificacions de traducció

Text complet:

PDF (English)

Referències

Aziz, W., Castilho, S., and Specia, L. (2012, May). PET: a Tool for Post-editing and Assessing Machine Translation. In LREC: 3982-3987.

Claverie, A. (2014). Post-editing MT: Is it worth a discount? Multilingual 25 (3): 40-41.

Drugan, J. (2013). Quality in Professional Translation: Assessment and Improvement. London and New York: Bloomsbury.

Federico, M., Bertoldi, N., Cettolo, M., Negri, M., Turchi, M., Trombetti, M. and Germann, U. (2014). The MateCat tool. COLING 2014, 129.

Gerber, L. (2008, November). Recipes for Success with Machine Translation: Ingredients for Productive and Stable MT deployments. ClientSide News: 15-17.

House, J. (1997). Translation quality assessment: a model revisited. Tubingen: Narr.

Little, C. (2008). Facebook in Translation. The Facebook Blog.

Michell, J. (1999). Measurement in Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

Moran, J. (2012). Experiences instrumenting an open-source CAT tool to record translator interactions. Expertise in Translation and Post-editing-Research and Application.

Muzii, L. (2013), Translation education: A three-legged table. Multilingual 24(8): 22-24.

Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St Jerome.

O’Brien, S. (2012). Towards a dynamic quality evaluation model for translation. The Journal of Specialised Translation, 17: 55-77.

Ortiz-Martınez, D., Sanchis-Trilles, G., Casacuberta, F., Alabau, V., Vidal, E., Benedı, J. M., and González, J. (2012). The CASMACAT project: The next generation translator’s workbench. In Proceedings of the 7th Jornadas en Tecnologıa del Habla and the 3rd Iberian SLTech Workshop (IberSPEECH): 326-334.

Sikes, R. (2013). translate5: A new approach to translation review. Multilingual 24(6): 18-22.

Vinay, J. P, and J. Darbelnet. (1958/1995). Comparative Stylistics of French and English. A Methodology for Translation, trans. Juan C. Sager and M.-J. Hamel. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2014 Ignacio García
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons