Valoració d'un curs de tecnologies de la traducció a distància

Autors/ores

  • Adrià Martín Mor Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

En aquest article, descrivim l'adaptació d'una assignatura presencial sobre tecnologies de la traducció a la modalitat a distància, per tal de posar terme a una situació de sobrecàrrega de les aules multimèdia de la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la UAB. S'hi tracta, per tant, la metodologia (dissenyada expressament per a aquest curs) i els recursos emprats, amb vista a estendre l'experiència a d'altres assignatures.

Paraules clau

tradumàtica, tecnologia per a traductors, didàctica, ensenyament a distància

Referències

Biau, José Ramon (2004). “What does this have to do with translation?”. URL: http://www.fask.uni-mainz.de/user/hagemann/publ/biau.pdf [Consulta: 02.11.2011].

Center for Teaching. Gathering Feedback from Students. Nashville: Vanderbilt University. URL: http://cft.vanderbilt.edu/teaching-guides/reflecting/student-feedback [Consulta: 02.11.2011].

GALÁN MAÑAS, Anabel (2009). La enseñanza de la traducción en la modalidad semipresencial. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació. URL: http://www.tdx.cat/TDX-0416110-163024 [Consulta: 02.11.2011].

Gambier, Yves (2003). “Translation and Technology”. Dins: Anthony Pym et al. [eds.]. Innovation and E-Learning in Translator Training. Tarragona: Intercultural Studies Group. P. 58-60.

Ontalba y Ruipérez, José Antonio; Maniega Legarda, David; Serrano Cobos, Jorge (2008). «Evolució de tècniques de web social en programes educatius : aplicació a un màster 2.0». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, desembre, núm. 21. URL: http://www.ub.edu/bid/21/ontal1.htm [Consulta: 02.11.2011].

Pym, Anthony et al. [eds.] (2003). Innovation and E-Learning in Translator Training. Tarragona: Intercultural Studies Group. URL: http://isg.urv.es/library/papers/innovation_book.pdf [Consulta: 02.11.2011].

Sánchez-Gijón, Pilar (2009). «Developing documentation skills to build do-it-yourself corpora in the specialised translation course» Dins: Beeby, A.; Rodríguez, P.; Sánchez-Gijón, P., Corpus use and Translating: Corpus Use for Learning to Translate and Learning Corpus Use to Translate. Amsterdam: John Benjamins Publishing, p. 109-128.

Torres del Rey, Jesús. 2005. La interfaz de la traducción. Formación de traductores y nuevas tecnologías. Granada: Comares.

Biografia de l'autor/a

Adrià Martín Mor, Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Traducció i d'Interpretació

Publicades

05-02-2013

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.