El lenguaje en la comunicación y recuperación de información

Autors/ores

  • Mario Pérez-Montoro Gutiérrez Universitat Oberta de Catalunya

Resum

El llenguatge té una relació estreta amb la construcció de coneixement. El coneixement juga un paper crític en els contextos comunicacionals en què es transmet informació i en les operacions de recuperació d’informació. Aquest article descriu, per una banda, el paper i les propietats gramaticals que permeten que el llenguatge natural intervingui en els contextos de transmissió d’informació. I, per l’altra, ofereix una descripció paral·lela del paper i les propietats gramaticals que permeten que el llenguatge d’interrogació intervingui en els contextos de recuperació d’informació.

Paraules clau

llenguatge, llenguatge d’interrogació, coneixement, comunicació, recuperació d’informació, sintaxi, semàntica.

Publicades

08-03-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.