: Proper número - Tecnologies de la interpretació

La secció monogràfica Dossier de Tradumàtica del proper número 17 estarà dedicat a les Tecnologies de la Interpretació. Editor convidat: prof. Óscar Jiménez (UGR).

La secció Tradumàtica oberta admet articles sobre aquest tema o sobre qualsevol altre tema relacionat amb les tecnologies de la traducció. Oberta la rebuda d'articles!