Vol. 5, No 2 (2018)

Aspectes de l'Iran contemporani

Aquest monogràfic pretén apropar el lector a algunes de les facetes d'Iran de la post-revolució de 1979 i proveir-li d'elements addicionals per a l'anàlisi del seu present en vistes al que pot entreveure del seu futur.

Taula de continguts

Articles

Amín E. Egea Farzannejad
107-109
Francisco Veiga
110-123
Pablo Martín
124-137
Leila Alikarami
138-155
Mina Yazdani
156-181

Ressenyes

Redacción Tiempo Devorado
182-196
Redacción Tiempo Devorado
197-199