Vol. 2, No 3 (2013)

"EL POBLE" DES DE LES ESQUERRES LLATINO-AMERICANES CONTEMPORÀNIES

Portada