Flexibilitat per a l'acció política: les fonts doctrinals del pensament econòmic de Pasqual Maragall

Javier San Julián Arrupe, Eloi Serrano Robles

Resum

L'ideari de Pasqual Maragall és àmpliament conegut i s'ha manifestat en la seva dilatada activitat política i gestora, com a dirigent del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), alcalde de Barcelona i president de la Generalitat de Catalunya. Les seves idees polítiques, socials i referents a qüestions d'organització urbana han estat exposades en moltes ocasions a través de mitjans molt diversos. Tanmateix, certs aspectes de la formació del seu pensament han passat desapercebuts en la vasta activitat del personatge. N'és un la seva formació com a economista, a Barcelona i a Nova York. Maragall va redactar alguns treballs acadèmics rellevants en aquesta etapa en els quals va mostrar la seva preferència per l'obra d'economistes d'orientació ricardiana, marxista i postkeynesiana. A partir d'una revisió d'aquests escrits econòmics, aquest article tracta de posar en relleu les fonts doctrinals que Maragall va utilitzar i que indubtablement van servir a conformar el seu pensament posterior. Tot i que aquí no s'estableix una correlació directa entre les idees d'aquests economistes i l'activitat posterior de Maragall, una introducció a les principals referències econòmiques de la seva època acadèmica sembla necessària per comprendre millor aquest personatge central en la vida política catalana i espanyola dels últims anys.

Paraules clau

Pasqual Maragall; pensament polític; transmissió idees; pensament econòmic

Text complet:

PDF (Español)

Referències

ALLEN, Robert, Global economic history: A very short introduction, Oxford, Oxford University Press, 2011.

BLAUG, Mark, Economic Theory in Retrospect, London, Heinemann, 1962.

CASELLAS, Antònia, “Las limitaciones del ‘modelo Barcelona’. Una lectura desde Urban Regime Analysis”, Documents d’Anàlisi Geogràfica n. 48 (2006).

DAUNTON, Martin, Trusting Leviathan. The politics of taxation in Britain 1799-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 2001).

DEGEN, Mónica, y GARCÍA, Marisol, “The Transformation of the ‘Barcelona Model’: An Analysis of Culture, Urban Regeneration and Governance”, International Journal of Urban and Regional Research, n. 36-5 (2012).

DOBB, Maurice, Teorías del valor y la distribución desde Adam Smith. Ideología y teoría económica, México, Siglo XXI, 1975.

GEHRKE, Christian, y KURZ, Heinz, “Karl Marx on physiocracy”, The European Journal of the History of Economic Thought, vol. 2-1 (1995).

KEYNES, John M., La teoría general del empleo, el interés y el dinero, Madrid, Aosta, 1998 [1936].

MARAGALL, Pasqual, “Quesnay and beyond: A reflexion on the Origin of the Classical Theory of Value, Capital and Trade”, tesis de maestría, New School for Social Research, 1973.

MARAGALL, Pasqual, Notas para una comparación de la teoría del imperialismo con la teoría del comercio internacional, inédito, 1974.

MARAGALL, Pasqual, Evolución de las teorías del comercio internacional de Quesnay a Keynes. Una nueva interpretación, memoria para trabajo de investigación, inédita, 1975.

MARAGALL, Pasqual, “Quesnay y la economía política clásica”, Cuadernos de Economía, vol. 4 (9), (1976).

MARAGALL, Pasqual, “Els preus del sòl (El cas de Barcelona)” tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 1978.

MARAGALL, Pasqual, Oda inacabada. Memòries, Barcelona, La Magrana, 2008.

MAURI, Luis, y URÍA, Lluís, La gota malaia. Una biografia de Pasqual Maragall, Barcelona, Edicions 62, 1998.

MEEK, Ronald, The Economics of Physiocracy: Essays and Translations, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1962.

MORISHIMA, Michio, Marx’s Economics: A Dual Theory of Value and Growth, Cambridge, Cambridge University Press, 1973.

NAPOLEONI, Claudio, Curso de economía política, Vilassar de Mar, Oikos-Tau, 1973.

RICARDO, David, Principles of political economy and taxation, en SRAFFA. Piero. y DOBB, Maurice (eds.), The Works and Correspondence of David Ricardo, Cambridge, Cambridge University Press, 1951 [1817].

RONCAGLIA, Alessandro, La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006.

SAMUELSON, Paul, “Quesnay’s Tableau Economique as a theorist would formulate it today”, en BRADLEY, Ian, y HOWARDS, Michael (eds.), Classical and Marxian Political Economy, London, Macmillan, 1982

SCHUMPETER, Joseph Alois, History of Economic Analysis, Londres, Allen and Unwin, 1954.

SRAFFA, Piero, “Introduction”, en SRAFFA, Piero y DOBB, Maurice (eds.), The Works and Correspondence of David Ricardo, Cambridge, Cambridge University Press, 1951.

SWEEZY, Paul, The Theory of Capitalist Development, NuevaYork, Oxford University Press, 1942.

WINGO, Lowdon, Transporte y suelo urbano, Madrid, Oikos, 1972).

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2018 Javier San Julián Arrupe, Eloi Serrano Robles
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons