Identitats creuades, identitats compartides. Espanyolitat i catalanitat en els voluntaris espanyols de la Gran Guerra

David Martínez Fiol, Joan Esculies Serrat

Resum

La neutralitat oficial adoptada per l'Estat espanyol durant la Primera Guerra Mundial no va impedir que un nombre notable d'espanyols s'enrolessin en les files de la Legió Estrangera francesa per lluitar per la causa aliada. Tanmateix, una part destacable d'aquests voluntaris espanyols van apostar en algun moment del conflicte per ser considerats també com a voluntaris catalans. L'objectiu aparent d'aquesta doble identitat tenia per objecte que la seva lluita fos interpretada com una via per obtenir l'alliberament nacional de Catalunya. No obstant, els aliadòfils del conjunt d'Espanya no van renunciar a potenciar la marca "voluntaris espanyols" com a aportació a una reforma del sistema de la Restauració amb el patrocini dels països aliats. Així, l'article aposta per presentar el fenomen dels “voluntaris espanyols” com un moviment complex on un nombre important de legionaris procedents de diferents zones d'Espanya van compartir i van creuar identitats regionals i nacionals de forma promíscua. De vegades s'era espanyol i de vegades hom es definia com estrictament català, o de vegades les dues coses, en funció de l'interès polític o personal del voluntari o dels interessos partidistes dels aliadòfils catalans o espanyols.

Paraules clau

Voluntaris; Gran Guerra; intervenció; identitats; neutralitat

Text complet:

PDF (Español)

Referències

ALOMAR, Gabriel, La guerra a través de un alma, Madrid, Renacimiento, 1917.

ÁLVAREZ JUNCO, José, El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Madrid, Alianza editorial, 1990.

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Francia (AMAE), Guerre 1914-1918, 156, 157, 469 y 477.

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), archivo Solé i Pla, Documents de Guerra 1914-1918. Lletres de Combatents.

BARREIRO GORDILLO, María Cristina, “España y la Gran Guerra a través de la prensa”, Aportes, nº 84, (1/2014).

BILBENY, Norbert, “Nacionalisme i cosmopolitisme en la teoria noucentista”, Recerques, 14, 1983.

BILBENY, Norbert, Eugeni d’Ors i la ideologia del Noucentisme, Barcelona, La Magrana, 1988.

Campana de Gràcia, La, 1917.

CATTINI, Giovanni. C., El gran complot. Qui va trair Macià? La trama italiana, Badalona, Ara Llibres, 2009.

CULLA I CLARÀ, Joan B., “Lerrouxismo y nacionalismo catalán, 1901-1923: elementos para una interpretación”, en TUÑÓN DE LARA, Manuel, et al., España 1898-1936: estructuras y cambio, Madrid, Universidad Complutense, 1984.

CULLA I CLARÀ, Joan B., El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923), Barcelona, Curial, 1986.

ESCULIES, Joan, Joan Solé i Pla. Un separatista entre Macià i Companys, Barcelona, Edicions del 1984, 2011.

ESCULIES, Joan, Joan Solé i Pla. Un separatista entre Macià i Companys, Barcelona, Edicions del 1984, 2011.

ESCULIES, Joan, y MARTÍNEZ FIOL, David, “Els catalans a la Gran Guerra: un mite que perdura”, en FANÉS, Félix, y MINGUET, Joan M. (ed.), Barcelona, zona neutral 1914-1918, Barcelona, Fundació Joan Miró, 2014.

ESCULIES, Joan, y MARTÍNEZ FIOL, David, 12.000! Els catalans a la Primera Guerra Mundial, Barcelona, Ara Llibres, 2014

España, 1916 y 1918.

Esquella de la Torratxa, L’, 1917

FERRÉS-COSTA, Pere, Proeses d’amor i patriotisme, Barcelona, Imprenta d’en Rosen Rafols, 1916.

FORCADELL, Carlos, Parlamentarismo y bolchevización. El movimiento obrero español 1914-1918, Barcelona, Crítica, 1978.

FUENTES CODERA, Maximiliano, España en la Primera Guerra Mundial. Una movilización cultural, Madrid, Ediciones AKAL, 2014.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, y AUBERT, Paul, Nidos de espías. España, Francia y la Primera Guerra Mundial 1914-1919, Madrid, Alianza Editorial, 2013.

HASTINGS, Max, 1914. El año de la catástrofe, Barcelona, Crítica, 2014.

Iberia, 1916 y 1918.

LACOMBA, Juan Antonio, La crisis española de 1917, Madrid, Ciencia Nueva, 1970.

Lerroux y la gran tragedia, Barcelona, Talleres gràficos J. Casamajó, 1915.

MACMILLAN, Margaret, 1914. De la paz a la guerra, Madrid, Turner, 2013.

MARTÍNEZ FIOL, David, “L’actitud francòfila del republicanisme català durant la Primera Guerra Mundial (1914-1918): Una herència de la revolució francesa. L’exemple de Màrius Aguilar”, a Revolució i socialisme, Col·loqui Internacional “Revolució i Socialisme, vol. II: Comunicacions, Barcelona, Departament d’Història Moderna i Contemporània UAB-Institut Francès de Barcelona-Fundació Caixa de Catalunya, 1989.

MARTÍNEZ FIOL, David, “L’amistat impossible: França i Catalunya durant la Primera Guerra Mundial”, L’Avenç, 140, setiembre 1990.

MARTÍNEZ FIOL, David, “Lerrouxistas en pie de guerra. El intervencionismo de los radicales en la Gran Guerra”, Historia 16, 174, octubre 1990.

MARTÍNEZ FIOL, David, El catalanisme i la Gran Guerra (1914-1918). Antologia, Edicions de la Magrana/ Diputació de Barcelona, 1988.

MARTÍNEZ FIOL, David, Els “voluntaris catalans” a la Gran Guerra (1914-1918), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991.

MARTORELL LINARES, Miguel, “‘No fue aquello solamente una guerra, fue una revolución’: España y la Primera Guerra Mundial”, Historia y política, 26, julio-diciembre (2011).

MONTERO, Enrique, “Luis Araquistáin y la propaganda aliada durante la Primera Guerra Mundial”, Estudios de Historia Social, 24-25, Madrid, enero-junio 1983.

Nació, La, 1915.

NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manuel, Internacionalitzant el catalanisme. El catalanisme polític i la qüestió de les minories nacionals a Europa (1914-1936), València, Afers-PUV, 2010.

PANDO, Juan, Un rey para la esperanza. La España humanitaria de Alfonso XIII en la Gran Guerra, Madrid, Temas de Hoy, 2002.

Patronato de Voluntarios Españoles. Memoria de su actuación (1918-1919), Publicación del Comité de Aproximación Francoespañola, Madrid, Imprenta Helénica, 1920.

Progreso, El, 1914.

Publicidad, La, 1914 y 1917.

RAMOS FERNÁNDEZ, Fernando, y CALDEVILLA DOMÍNGUEZ, David, “Dos caras de España en la I Guerra Mundial: De la mediación humanitaria de Alfonso XIII al suministro logístico a ambos bandos”, Historia y Comunicación Social, vol. 18, 2013.

Service Historique, Château de Vincennes, París, Etat Major de l’Armée de Terre, Journal des Marches et operations du 4eme Regiment de Marche du 1ere Etranger, pendant la campagne entreprise en France, cartón 861, dossier 13 bis, s. p.

SUBIRÁ PUIG, José, Los españoles en la guerra de 1914-1918, 4 vols., Madrid, Editorial Pueyo, 1920-1922.

SUBIRÁ PUIG, José, Los españoles en la guerra de 1914-1918. I. Memorias y diarios, Publicación del Patronato de Voluntarios Españoles, Madrid, Editorial Pueyo, 1920.

TUCHMAN, Barbara W., Los cañones de agosto, Barcelona, RBA, 2006 [1962].

UCELAY-DA CAL, Enric, El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2015 David Martínez Fiol, Joan Esculies Serrat
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons