Patrocini de la revista

Institució publicadora

Facultat de Filosofia i Lletres
Departament d'Història Moderna i Contemporània

Universitat Autònoma de Barcelona

Patrocinadors/ores

Facultat de Filosofia i Lletres
Departament d'Història Moderna i Contemporània