Patrocinadores de la revista

Editorial

egolab-GRAFO (Departament d'Antropologia social i cultural, Universitat Autònoma de Barcelona) y LRCP (Departamento de Psicología social, Universidad de Sevilla).

Departamento de Antropología social y cultural (UAB)

Patrocinadores