La presència de Felip Pedrell en el projecte fundacional de la Societat Internacional de Musicologia (1899)

Autors/ores

  • Francesc Bonastre i Bertran Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Art i de Musicologia

Resum

L’any 1899, els professors Oskar Fleischer (1856-1933) i Max Seiffert (1868-1948) fundaren la primera societat internacional de musicologia a Berlín i sol·licitaren a Felip Pedrell que participés en el nou projecte científic.

La proposta incloïa la creació d’una secció de la Societat Internacional de Musicologia a Madrid (que no arribà a constituir-se) i l’edició d’obres i articles d’investigació musicològica, que cristal·litzaren en diverses publicacions de Pedrell en els mitjans alemanys de l’època: les Opera Omnia de Tomás Luis de Victoria (Breitkopf und Härtel, 1902-1911) i els articles a la Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft (1900-1910), a la cinquena Musiklexicon d’Hugo Riemann (1903) i al Riemann-Festchrift (1909).

Paraules clau

Felip Pedrell, Societat Internacional de Musicologia, Oskar Fleischer, Max Seiffert

Publicades

19-12-2014

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.