La correspondència de Cèsar Cui dirigida a Felip Pedrell (1893-1912)

Autors/ores

  • Cristina Álvarez Losada Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Art i de Musicologia

Resum

La correspondència de Cèsar Cui (1832-1918) dirigida a Felip Pedrell (1841-1922) és un conjunt de 52 documents epistolars (43 cartes i 9 targetes postals) conservats a la Biblioteca de Catalunya amb la signatura M 964; escrites en francès, la seva cronologia abasta des del 8 de març de 1893 fins al 12 de febrer de 1912. En dues de les cartes Cèsar Cui va ometre la data d’escriptura, però el seu contingut les situa dintre d’aquest interval cronològic. L’estudi d’aquesta correspondència mostra aspectes diversos de la relació d’amistat dels compositors esmenats: la seva mútua admiració i els seus intercanvis d’idees, opinions, composicions, escrits i articles; suposa també un important retracte de la realitat social de la vida musical de finals del segle XIX, mitjançant els seus comentaris sobre aspectes personals, familiars i quotidians, sobre les dificultats per la representació de les seves obres, així com sobre altres personatges i institucions musicals de l’època.

Paraules clau

Cèsar Cui, Felip Pedrell, epistolari, nacionalisme musical

Referències

ANGLÈS, Higini. “Relations épistolaires entre César Cui et Philippe Pedrell”. En Fontes Artis Musicae. Mélanges offerts à Vladimir Fédorov à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire. n. 13 (1966).

BONASTRE i BERTRAN, Francesc. “El nacionalisme musical de Felip Pedrell. Reflexions a l’entorn de Por nuestra música”. En Recerca Musicologica n. 11-12, 1991, p-17-26.

Cedulario de Concertos de Barcelona (CCB), Vol. I (1797-1903), Ms. Institut de Musicologia «Josep Ricart i Matas» (IRM)

CORTÉS i MIR, Francesc. El nacionalisme musical de Felip Pedrell a través de les seves òperes: Els Pirineus, La Celestina i El Comte Arnau. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 1994.

CUI, César. “Dva inostreannykh kompozitora”. En Artist, n. 33 (1894), p. 49-57. Trad. Cast. “Dos compositores extranjeros”. En La Trilogía Los Pirineos y la Crítica. Vilanova i Geltrú: Juan Oliva, 1901, p. 70-85.

CUI, César. “La musique en Russie”. En Revue et Gazette Musicale de Paris. 15 Octubre 1878-19 Septiembre 1880. Reed. París: G. Fischbacher, 1881.

E-Bbc M 964. BAU, Lorenzo; CUI, César; GUTHEIL, A.B.; MITJANA, Rafael; PUJOL, Joan Baptista; TELIAKOWSKY, Vladimir; TIMOFEIÉV, Gregoire.

JAFFÉ, Daniel. Historical Dictionary of Russian Music. Plymouth: Scarecrow Press, 2012.

NORRIS, Geoffrey; NEFF, Lyle. “César Cui [Kyui, Tsezar' Antonovich]". En Grove Music Online. Ed. L. Macy.

PARDO CAYUELA, Antonio. Rafael Mitjana (1869-1921): Trayectoria de un mosicólogo, compositor y diplomático regeneracionista. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona, 2013.

PEDRELL, Felip. “César Cui”. En Ilustración Musical Hispanoamericana. n. 134, 15-08-1893, p. 113-115.

PEDRELL, Felip. “William Ratcliff, ópera de César Cui”. En Ilustración Musical Hispanoamericana. n. 136, 15-09-1893, p. 129-130.

PEDRELL, Felip. 12 orientales: chant en clef de Sol avec accompt. de piano. Poésies de Victor Hugo. Musique de Felipe Pedrell, op. 73, 74 y 79. Milan: F. Ricordi, 1877.

PEDRELL, Felip. Cancionero Musical Popular Español. Valls: Eduardo Castells, 1918-1922.

PEDRELL, Felip. Consolations: 12 mélodies pour chant avec accompt. de piano. Poésies de T. Gautier; Musique de Felipe Pedrell. Milan: Ricordi, 1877.

PEDRELL, Felip. Hispaniae Schola Musica Sacra. Opera Varia (Saecl. XV, XVI, XVII et XVIII). 8 Vols. Barcelona: Juan Bta. Pujol y Cª Editores, 1894-1898.

PEDRELL, Felip. Jornadas de Arte: 1841-1891. París: Ollendorff, 191.

PEDRELL, Felip. La Cansó Popular Catalana, la Lírica Nacionalisada y l’Obra de l’Orfeó Català. Barcelona: Societat Anònima La Neotipia, 1906.

PEDRELL, Felip. Los Pirineos. Trilogía original en verso catalán y traducción en prosa castellana por Víctor Balaguer; seguida de la versión italiana de José Mª Arteaga Pereira, acomodada a la música del Mtro. D. Felipe Pedrell. Barcelona: Henrich y Ca., 1892.

PEDRELL, Felip. Por nuestra música: algunas observaciones sobre la magna cuestión de una Escuela Lírico Nacional motivadas por la Trilogía (tres cuadros y un prólogo) Los Pirineos. Poema de Víctor Balaguer; música del que suscribe y expuestas por Felipe Pedrell. Barcelona: Henrich y Ca., 1891.

TAIROV, Alexandre. Le Théâtre Libéré. Lausanne: La Cite L’Age d’Home, 1974.

VICTORIA, Tomás Luis de. Opera Omnia: ex antiquissimis, iisdemque rarissimis, hactenus cognitis editionibus in unum collecta, atque adnotationibus, tum bibliographicis, tum interpretatoriis Thomae Ludovici Victoria Abulenis; ornata a Philippo Pedrell. Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1902-1913. 8 vol.

WEINER, Jack, Mantillas in Muscovy. The Spanish Golden Age Thater in Tsarist Russia, 1672-1917. University of Kansas Humanistic Studies, 41. Lawrence: University of Kansas Publications, 1970.

WILD, Nicole; CHARLTON, David. Théâtre de l’Opéra-Comique Paris. Répertoire 1762-1927. Sprimont: Mardaga, 2005.

NÖEL, Éduard; STOULLIG, Edmond. Les Annales du théâtre et de la musique. París: Charpentier, 1875-1915. n. 20 (1894), p. 143-146.

Publicades

19-12-2014

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.