Equip editorial

Direcció

Francesc Cortès i Mir, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Art i de Musicologia

Cèsar Calmell i Piguillem, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Art i de Musicologia

Secretaria Editorial

Aurèlia Pessarrodona Pérez, Universitat Autònoma de Barcelona

Consell de Redacció

Josep Maria Gregori i Cifré, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Art i de Musicologia

Alberto Basso, Istituto per i bene musicali in Piemonte

Gerhard Doderer, Universidade Nova de Lisboa

Maria Dolors Millet i Loras, Institut de Musicologia "Josep Ricart i Matas"

Comitè Científic

Francesc Bonastre