Pràctiques de devolucions forçoses a Europa

El dret a sol·licitar asil és un dret fonamental

Autors/ores

Resum

En els darrers anys, cada cop més sol·licitants d'asil que intenten arribar a la Unió Europea (UE) s'han vist sotmesos a pràctiques que contradiuen la Carta dels Drets Fonamentals de la UE i els principis democràtics del Reglament Dublín III. El dret inalienable d'aquestes persones a sol·licitar asil es viola cada vegada que les autoritats nacionals dels Estats membres les sotmeten a procediments irregulars i se'ls nega el dret a la protecció internacional, sense una avaluació individual de les sol·licituds d'asil. Aquestes pràctiques es defineixen com a Devolucions forçoses.

Aquest resum descriu les formes en què els sol·licitants d'asil estan exposats a devolucions tant "externes" com "internes" per part dels Estats membres i entre ells, alhora que subratlla la importància de salvaguardar la seguretat física i la integritat de les persones que sol·liciten asil. Ofereix estudis de casos de països de la UE on les devolucions s'han convertit en la nova normalitat i destaca el paper dels tribunals per posar remei a les pràctiques generalitzades de devolucions. Dins d’aquest context de devolucions forçoses i de reaccions violentes de l'executiu contra les sentències europees i nacionals que declaren violacions dels drets humans, la retirada de l'Agència Europea de la Guàrdia Costanera i de Fronteres d'Hongria és un senyal alarmant per a la protecció dels drets humans. Davant els desafiaments a l'Estat de dret i als drets humans, la retirada de l'Agència era la mesura més adequada?.

Finalment, es planteja la pregunta de si el recent procediment fronterer de la UE, proposat el 2020, tindrà un impacte positiu o negatiu sobre el dret a sol·licitar asil sobre el terreny.

Paraules clau

Asil, Dret a sol·licitar asil, Unió Europea, Reglament de Dublín, Devolucions forçoses

Referències

Charter of Fundamental Rights of the European Union. OJ C 326, 26.10.2012, p. 391–407. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0391.01.ENG

Council of Europe (2019). Judgment against Lithuania on pushbacks at the border with Belarus. https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/newsletter-january-2019/-/asset_publisher/cVKOAoroBOtI/content/judgment-against-lithuania-on-pushbacks-at-the-border-with-belarus?inheritRedirect=false

Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals. OJ L 348, 24.12.2008, p. 98–10. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008L0115

Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted (recast). OJ L 337, 20.12.2011, p. 9–26. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095

Euronews with AP (28.1.2021). EU migration chief welcomes Frontex suspension of operations in Hungary. https://www.euronews.com/2021/01/28/eu-migration-chief-welcomes-frontex-suspension-of-operations-in-hungary

European Asylum Support Office (2018). EASO Practical Guide: Qualification for international protection. https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 July 2017, Khadija Jafari and Zainab Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62016CJ0646

Judgment of 17 December 2020, Commission/Hungary, C-808/18, EU:C:2020:1029. https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?language=EN&critereEcli=ECLI:EU:C:2020:1029

Madalina Moraru & Felicia Nica (2020). A practical evaluation of border activities in Romania: control, surveillance and expulsions. In: Chapter 9 in Marco Stefan and Sergio Carrera (eds), Fundamental Rights Challenges in Border Controls and Expulsion of Irregular Immigrants in the European Union - Complaint Mechanisms and Access to Justice. Routledge.

Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person. OJ L 180, 29.6.2013, p. 31–59. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0604

Rujevic, Nemanja (22.1.2021). Serbia: Court confirms illegal pushbacks into the EU. DW. https://www.dw.com/en/serbia-court-confirms-illegal-pushbacks-into-the-eu/a-56312136

UNHCR (12.6.2020). UNHCR calls on Greece to investigate pushbacks at sea and land borders with Turkey. https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/6/5ee33a6f4/unhcr-calls-greece-investigate-pushbacks-sea-land-borders-turkey.html

Wallis, E. (1.2.2021). Hungary: 4,903 pushbacks after EU Court declared them illegal. InfoMigrants. https://www.infomigrants.net/en/post/29944/hungary-4903-pushbacks-after-eu-court-declared-them-illegal

Biografia de l'autor/a

Madalina Moraru, European University Institute

Professora adjunta al Centre de Cooperació Judicial de l'Institut Universitari Europeu (EUI). Té un LLM magna cum laude en Dret Europeu de la Durham University (2008), així com de l'EUI (2010), i una llicenciatura en dret de la Facultat de Dret de Bucarest (2007). Ha estat Visiting Fellow al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. També és investigadora sènior a la Facultat de Dret de la Universitat de Masaryk a la República Txeca. És autora de nombroses publicacions sobre el paper dels tribunals a la configuració de la legislació sobre refugiats i migració, la ciutadania de la UE, la migració, l'estat de dret i les interaccions judicials sobre els drets fonamentals. Ha rebut moltes beques d'agències de finançament europees i nacionals.

Publicades

31-01-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.