Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia, ACPA -, España