Confusió mèdica i incertesa social: apunts etnogràfics sobre la construcció del risc durant la pandèmia per la Covid-19 a Catalunya

Autores/as

  • Blai Taberner Curado
  • Gemma Domènech Vergés
  • Irene Iglesias Masferrer

Resumen

La pandèmia de la Covid-19 ha impactat a Catalunya fent que la noció de risc hagi predominat en els discursos de la societat. Aquesta recerca mostra que les nocions de risc tenen la confusió com a element estructural i fundacional de la seva construcció pel que fa a aspectes relacionats amb la salut. A més, aquest risc percebut no només es vincula a elements de salut i malaltia, sinó que el context social, econòmic, cultural i polític intervé de forma clara en la seva construcció. En concret, la situació laboral es presenta com un dels elements primordials en l’articulació del risc amb les seves pràctiques associades. Aquest article suposa un apropament etnogràfic a la pandèmia per dibuixar camins de futures recerques i contribuir al coneixement teòric de l’antropologia en una situació d’excepcionalitat.

Palabras clave

risc, epidèmia, salut, etnografia, Covid-19

Citas

Alegre-Agís, E. y Fernández-Garrido, S. (eds.). (2019) Autoetnografías, cuerpos y emociones (I). Perspectivas metodológicas en la investigación en salud, Tarragona: Publicacions Universitat Rovira i Virgili.

Auyero,J. Swistun, D. (2007). “Expuestos y confundidos. Un relato etnográfico sobre el sufrimiento ambiental”. Iconos. Revista de Ciencias Sociales. 28:137-152 https://doi.org/10.17141/iconos.28.2007.216

Barnils, A. (2020) “Manuel Delgado: ‘L’única manera de resoldre aquesta situació és obeint.’” Vilaweb. (7 de maig de 2020) Recuperat de https://www.vilaweb.cat/noticies/delgado-resoldre-situacio-fent-cas/

Beck, U. (1992) Risk Society: Towards a New Modernity. Newbury Park, CA: Sage

d’Arcais, Paolo Flores. “Filosofia e virus: le farneticazioni di Giorgio Agamben.” MicroMega, (3 de març de 2020). Recuperat de http://temi.repubblica.it/micromega-online/filosofia-e-virus-le-farneticazioni-di-giorgio-agamben/

Douglas, M. (1996) La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales. Barcelona: Paidós Studio.

Douglas, M. & Wildavsky, A. (1982) Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers. Los Ángeles:University of California Press.

Douglas, M. (1984). Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. New York: Routledge

Edelstein, M. (2004) Contaminated Communities, Boulder, Colorado: Westview Press

Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press.

Harvey, D. (2020) “Anti-Capitalist Politics in the time of Covid-19”, Jacobin Magazine. (Març de 2020). Recuperat de https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions

Helman, C.G. (2007) “Cultural factors in epidemiology” a Helman, C. G. (2007 [1984]) Culture, Health and Illness. London: Hodder Arnold.

Kavanagh, A.M., Broom, D.H. (1998). “Embodied risk: my body, myself” a Soc. Sci. Med. 46(3), 437–444. https://doi.org/10.1016/s0277-9536(97)00188-3

Lupton, D. (ed.) (2020) Doing fieldwork in a pandemic (crowd-sourced document). Available at: https://docs.google.com/document/d/1clGjGABB2h2qbduTgfqribHmog9B6P0NvMgVuiHZCl8/edit?ts=5e88ae0a#

Lupton, D. (1999). Risk and Sociocultural Theory: New Directions and Perspectives. New York: Cambridge University Press.

Menéndez, E. (1994) “La enfermedad y la curación ¿Qué es medicina tradicional?”, a Alteridades 4(7): 71-83. https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/600

Panter-Brick, C. (2014). “Health, Risk and Resilience: Interdisciplinary Concepts and Applications”, a Annual Review of Anthropology 2014, pp. 431-448, Connecticut: Yale University Press. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102313-025944

Slovic, P. (1987). “Perception of Risk.” Science 236 (4799): 280–285. https://doi.org/10.1126/science.3563507

Slovic, P. (ed.) (2000). The Perception of Risk. Sterling, VA: Earthscan Publications.

Zizek, S. (2020) “Coronavirus is ‘Kill Bill’-esque blow to capitalism and could lead to reinvention of communism”, RT. (27 de febrer de 2020). Recuperat de https://www.rt.com/op-ed/481831-coronavirus-kill-bill-capitalism-communism/

Publicado

02-07-2020

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.