(Re)Construint relacions de parentiu. Una aproximació a les famílies recompostes mixtes (Catalunya)

Autores/as

  • Anna Esquerrà Roqueta Universitat Autònoma de Barcelona
  • Anna Piella Vila Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen

La  crítica  de  Schneider  (1984)  al  parentiu  com  a  domini  analític  va  suposar que sorgissin noves  reflexions  en  torn  a  la  manera  d'analitzar  les múltiples transformacions  que  han  succeït en  aquest  àmbit.  Canvis  que qüestionen  les concepcions  culturals  occidentals  basades principalment  en  el “parentiu  de  sang”, és a dir, en la biogenètica, a l’hora d’establir relacions de parentiu. En aquest article es  proposa  analitzar  els  processos  de  construcció  de paternitat  i  maternitat  en  el context  de  les  famílies  recompostes  mixtes, residents  a  Catalunya,  des  de la perspectiva  de  la  Antropologia  del  Parentiu centrada  en  la  criança,  socialització  i adscripció de  la  nova  prole  al  grup.  Es presenten  les  propostes  teòriques  i metodològiques  utilitzades per  a  l’anàlisi d'aquestes  realitats  familiars  i  s’exposen els resultats més rellevants fruit del treball de recerca del Màster corresponent a la primera  i  segona  fase  de  l'estudi longitudinal proposat.  Cal  destacar  la  innovació que  la  temàtica  presenta,  doncs a més  d'aportar nova informació  i  coneixement etnogràfic a un tema força estudiat des de l'Antropologia, s'està treballant amb un focus de població de difícil accés  ja que no apareix fàcilment en censos o registres oficials.

Palabras clave

Parentiu, famílies recompostes, famílies recompostes mixtes, criança, paternitat, maternitat, filiació, terminologies de parentiu.

Publicado

26-12-2013

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.